• Одними з основних напрямків досліджень (наукова школа проф. Дубровського М.П.) є інноваційні розробки та вдосконалені конструкторсько-технологічні рішення портових і морських гідротехнічних споруд (причальні, огороджувальні, берегозахисні), а також нові кінематичні методи розрахунку взаємодії систем «споруда - ґрунтова середовище».
  • Крупномасштабні лабораторні дослідження взаємодії шпунтових паль з ґрунтовим середовищем для підвищення надійності і безпеки гідротехнічних об’єктів в береговій та шельфовій зонах України;
  • Технічні та екологічні проблеми будівництва у прибережній зоні моря;
  • Удосконалення методів розрахунку портових гідротехнічних споруд, взаємодіючих з ґрунтовим середовищем;
  • Удосконалення методів підвищення надійності і безпеки технічної експлуатації гідротехнічних споруд з використанням сучасних геотекстильних матеріалів;
  • Конструкторсько-технологічні рішення пальових основ при створенні та експлуатації глибоководних портових та шельфових споруд;
  • Дослідження тиску ґрунту на стінки, що екрановані палями.
  • У складі лабораторного комплексу кафедри 3 навчальних та наукових лабораторії: морських портів, механіки ґрунтів (геотехніки), технічної експлуатації портових споруд. Дослідження проводяться на моделях споруд в хвильових і ґрунтових лотках. Для виконання чисельного моделювання роботи споруд кафедра використовує сучасні програмні комплекси (Plaxis, Lira та ін).

Наверх