Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Освітня програма: Комп'ютерні науки (2020)

Освітній рівень: магістр

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 1 рік і 4 місяці на очній і заочній формах навчання

Практично кожна сучасна людина активно користується глобальною мережею (Internet) з метою пошуку та обробки різноманітної інформації за допомогою персонального комп'ютера або улюбленого гаджета. Сьогодні складно уявити собі життя без обчислювальної техніки. Ніяка галузь людської діяльності не може обійтися без сучасних інформаційних технологій, які посідають усе більш важливе місце у всіх сферах людської діяльності.

Залежність людини від інформації породила величезний ринок інформаційних технологій, який продовжує стрімко зростати. Станом на 2014 рік, сукупний обсяг світового ринку ІТ перевищував два трильйони доларів США. Найбільш динамічним сегментом світового ринку ІТ є програмне забезпечення, в якому стратегічним напрямком є інтеграція хмарних технологій, аналітики великих обсягів даних, мобільних пристроїв і технологій соціальних мереж у корпоративне середовище. 

Попит на ІТ-послуги забезпечується зростаючим різноманіттям і складністю використовуваних корпоративних ІТ-систем, що вимагають великих витрат на розроблення, впровадження та обслуговування, призводить до великого попиту на ІТ-персонал.

Обираючи спеціальність «Комп'ютерні науки», ви забезпечуєте своє сьогодення та майбутнє.

Навчання за спеціальністю «Комп'ютерні науки» побудовано так, щоб дати комплексний набір фундаментальних знань, що забезпечують випускнику свободу вибору майбутньої спеціалізації.

Відео-презентація спеціальності 122 Комп'ютерні науки

У процесі навчання ви будете вивчати:

 • операційні системи сімейства Windows, Unix (linux);
 • основи програмування та алгоритмічні мови;
 • об'єктно-орієнтоване програмування (С ++, C #, Java, Object Pascal);
 • web-технології (HTML + CSS, JavaScript, PHP, ASP.NET);
 • інженерну та комп'ютерну графіку (2D, 3D);
 • паралельне і розподілене програмування, GRID обчислення;
 • системне програмування та операційні системи;
 • організацію баз даних і знань (СУБД: MySQL, MSSQL, Oracle, Interbase, SQLite, об'єктно-орієнтовані СУБД);
 • розроблення програмного забезпечення для мобільних пристроїв (Android, iOS);
 • системне адміністрування (Windows Server, Unix, віртуалізація);
 • пристрій та програмування комп'ютерних мереж;
 • комп'ютерну схемотехнику;
 • архітектуру комп'ютера;
 • теорію інформації та кодування;
 • системи моделювання та системний аналіз;
 • методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій;
 • методи і засоби захисту інформації;
 • основи проектування систем штучного інтелекту;
 • розпізнавання образів і нейронні мережі тощо

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня бакалавр

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня магістр

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня Ph.D.

Основні стартові посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Software Developer / Programmer - розробник програмного забезпечення;
 • Web Developer / Programmer - розробник веб-додатків;
 • Database Developer / Programmer - програміст баз даних;
 • Data Analyst - фахівець аналітики даних;
 • System Administrator - системний адміністратор;
 • QA Developer / Tester - тестувальник програмного забезпечення.

Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання в університеті Ålesund University College (Норвегія) за магістерською програмою «SIMULATION AND VISUALISATION» у рамках гранту Уряду Норвегії.

 

Наверх

background