Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" за кошти фізичних та юридиних осіб

Спеціальність Денна форма Заочна форма
073 "Менеджмент" ! !
073 "Менеджмент" ! !
035 "Філологія" ! !
035 "Філологія" ! !
122 "Комп'ютерні науки" ! !
122 "Комп'ютерні науки" ! !
135 "Суднобудування" ! !
135 "Суднобудування" ! !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" ! !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" ! !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" !
051 "Економіка" ! !
051 "Економіка" ! !
051 "Економіка" !
053 "Психологія" ! !
053 "Психологія" ! !
081 "Право" ! !
081 "Право" ! !
133 "Галузеве машинобудування" ! !
133 "Галузеве машинобудування" ! !
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» ! !
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» ! !
275 "Транспортні технології" ! !
275 "Транспортні технології" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" !
271 "Річковий і морський транспорт" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" !
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" !
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" !
142 "Енергетичне машинобудування" !
142 "Енергетичне машинобудування" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" ! !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" ! !
242 "Туризм" ! !
242 "Туризм" ! !
191 "Архітектура та містобудування" !
191 "Архітектура та містобудування" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" на основі ОР "Молодший спеціаліст"

Спеціальність Денна форма Заочна форма
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» !
073 "Менеджмент" (2 курс) ! !
073 "Менеджмент" (3 курс) !
122 "Комп'ютерні науки" !
135 "Суднобудування" ! !
275 "Транспортні технології" ! !
275 "Транспортні технології" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" (навігація) !
271 "Річковий і морський транспорт" ! !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" (2 курс) !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" (3 курс) !
051 "Економіка" (3 курс) !
053 "Психологія" ! !
081 "Право" ! !
133 "Галузеве машинобудування" ! !
133 "Галузеве машинобудування" (скорочений) !
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" ! !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" (3 курс) !
242 "Туризм" ! !
242 "Туризм" (3 курс) !
035 "Філологія" !

Списки рекомендованих до зарахування на ОР "Магістр" за кошти бюджету

Спеціальність Рейтинговий список
081 "Право" !

Списки рекомендованих до зарахування на ОР "Магістр" на основі ЗНО

Спеціальність Денна форма Заочна форма
051 "Економіка" !
!
!
!
073 "Менеджмент" ! !
!
!
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" !
081 "Право" ! !
122 "Комп'ютерні науки" ! !
242 "Туризм" !

Списки рекомендованих до зарахування на ОР "Магістр"

Спеціальність Денна форма Заочна форма
133 "Галузеве машинобудування" ! !
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» ! !
275 "Транспортні технології" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" !
271 "Річковий і морський транспорт" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
135 "Суднобудування" ! !
Наверх