Списки рекомендованих до зарахування ОР "Доктор фіософії"

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" !
073 "Менеджмент" !
073 "Менеджмент" (Управління проектами) !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !

Списки рекомендованих до зарахування (Приймальна кампанія 2020)

Наверх