Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" за кошти бюджета/ фізичних та юридиних осіб

Спеціальність Денна форма - бюджет Денна форма - контракт Заочна форма
053 "Психологія" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" ! !
271 "Річковий і морський транспорт" ! !
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ! !
073 "Менеджмент" ! !
035 "Філологія" ! !
122 "Комп'ютерні науки" ! !
124 "Системний аналіз" ! !
135 "Суднобудування" ! !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" ! !
051 "Економіка" ! !
!
081 "Право" ! !
133 "Галузеве машинобудування" ! !
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» ! !
275 "Транспортні технології" ! !
142 "Енергетичне машинобудування" ! !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" ! !
242 "Туризм" ! !
191 "Архітектура та містобудування" ! !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" на основі ОР "Молодший спеціаліст"

Спеціальність Денна форма Заочна форма
053 "Психологія" !
271 "Річковий і морський транспорт" !
271 "Річковий і морський транспорт" !
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" !
073 "Менеджмент" !
073 "Менеджмент" !
122 "Комп'ютерні науки" !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" (3 курс) !
051 "Економіка" !
051 "Економіка" (3 курс) !
081 "Право" !
133 "Галузеве машинобудування" !
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» !
275 "Транспортні технології" !
275 "Транспортні технології" !
142 "Енергетичне машинобудування" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
242 "Туризм" !
242 "Туризм" ( 3 курс) !
191 "Архітектура та містобудування" !

Списки рекомендованих до зарахування на ОР "Магістр"

Спеціальність Денна форма Заочна форма
271 "Річковий і морський транспорт" !
271 "Річковий і морський транспорт" !
271 "Річковий і морський транспорт" !
073 "Менеджмент" !
122 "Комп'ютерні науки" !
135 "Суднобудування" !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" !
051 "Економіка" !
051 "Економіка" (ФЕБ) !
081 "Право" !
133 "Галузеве машинобудування" !
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» !
275 "Транспортні технології" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
242 "Туризм" !
Наверх