Списки рекомендованих до зарахування НР "Доктор філософії"

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" !
275 "Транспортні технології" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Магістр" (денна форма, друга сесія) за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Спеціальність Список
073 "Менеджмент" !
133 "Галузеве машинобудування" !
135 "Суднобудування" !
194 "Гідротехнічне будівництво" !
271 "Річковий і морський транспорт" (Управління судновими технічними системами і комплексами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Управління судновими технічними системами і комплексами) !
275 "Транспортні технології" (Управління портами) !
275 "Транспортні технології" (Фрахтування) !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Магістр" (заочна форма) за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Спеціальність Список
051 "Економіка" !
073 "Менеджмент" !
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
122 "Комп'ютерні науки" !
133 "Галузеве машинобудування" !
275 "Транспортні технології" (ОПУТ) !
275 "Транспортні технології" (Управління портами) !
275 "Транспортні технології" (Фрахтування) !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" на базі повної середньої освіти (заочна форма) за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Спеціальність Список
051 "Економіка" !
073 "Менеджмент" !
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Управління судновими технічними системами і комплексами) !
275 "Транспортні технології" (ОПУТ) !
275 "Транспортні технології" (Транспортна логістика) !
122 "Комп'ютерні науки" !
053 "Психологія" !

Списки рекомендованих до зарахування ОНР "Доктор філософії"

Спеціальність Список
051 "Економіка" !
073 "Менеджмент" !
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
275 "Транспортні технології" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
122 "Комп'ютерні науки" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" на базі повної середньої освіти (денна форма) за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Спеціальність Список
051 "Економіка" !
035 "Філологія" !
073 "Менеджмент" !
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Управління судновими технічними системами і комплексами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Експлуатація суднового обладнання і засобів автоматики) !
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” !
142 “Енергетичне машинобудування” !
275 "Транспортні технології" (ОПУТ) !
275 "Транспортні технології" (Транспортна логістика) !
275 "Транспортні технології" (Митне забезпечення транспортних процесів) !
133 "Галузеве машинобудування" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
194 "Гідротехнічне будівництво" !
122 "Комп'ютерні науки" !
242 "Туризм" !
081 "Право" !
053 "Психологія" !
124 "Системний аналіз" !
135 "Суднобудування" !
191 "Архітектура та містобудування" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" на базі повної середньої освіти (заочна форма) за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Спеціальність Список
051 "Економіка" !
035 "Філологія" !
073 "Менеджмент" !
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Управління судновими технічними системами і комплексами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Експлуатація суднового обладнання і засобів автоматики) !
142 “Енергетичне машинобудування” !
275 "Транспортні технології" (ОПУТ) !
275 "Транспортні технології" (Транспортна логістика) !
275 "Транспортні технології" (Митне забезпечення транспортних процесів) !
133 "Галузеве машинобудування" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
122 "Комп'ютерні науки" !
242 "Туризм" !
053 "Психологія" !
135 "Суднобудування" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Магістр" за кошти державного бюджету (денна форма)

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Експлуатація суднових енергетичних установок) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Експлуатація суднового обладнання і засобів автоматики) !
275 "Транспортні технології" !
135 "Суднобудування" !
133 "Галузеве машинобудування" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія2 !
194 "Гідротехнічне будівництво" !
122 "Комп'ютерні науки" !
051 "Економіка" !
073 "Менеджмент" !
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
242 "Туризм" !
081 "Право" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Магістр" (заочна форма)

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Експлуатація суднових енергетичних установок) !
275 "Транспортні технології" !
133 "Галузеве машинобудування" !
122 "Комп'ютерні науки" !
051 "Економіка" !
073 "Менеджмент" !
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
242 "Туризм" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" на базі ОР "Молодший спеціаліст" (денна форма)

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Управління судновими технічними системами і комплексами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Експлуатація суднового обладнання і засобів автоматики) !
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” !
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” !
142 “Енергетичне машинобудування” !
142 “Енергетичне машинобудування” !
275 "Транспортні технології" (2 курс) !
275 "Транспортні технології" (3 курс(б)) !
275 "Транспортні технології" (3 курс) !
133 "Галузеве машинобудування" !
133 "Галузеве машинобудування" (3 курс(б)) !
133 "Галузеве машинобудування" (3 курс) !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" (3 курс(б)) !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" (3 курс) !
194 "Гідротехнічне будівництво" (3 курс(б)) !
194 "Гідротехнічне будівництво" (3 курс) !
122 "Комп'ютерні науки" !
051 "Економіка" !
035 "Філологія" !
073 "Менеджмент" !
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
242 "Туризм" !
081 "Право" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" на базі ОР "Молодший спеціаліст" (заочна форма)

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Управління судновими технічними системами і комплексами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Експлуатація суднового обладнання і засобів автоматики) !
142 “Енергетичне машинобудування” !
275 "Транспортні технології" !
133 "Галузеве машинобудування" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
194 "Гідротехнічне будівництво" !
051 "Економіка" !
073 "Менеджмент" !
242 "Туризм" !
135 "Суднобудування" !
053 "Психологія" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр" за кошти державного бюджету

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" (Навігація і управління морськими суднами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Управління судновими технічними системами і комплексами) !
271 "Річковий і морський транспорт" (Експлуатація суднового обладнання і засобів автоматики) !
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” !
142 “Енергетичне машинобудування” !
275 Транспортні технології (ОПУТ) !
275 Транспортні технології (ТЛ) !
275 Транспортні технології (МЗТП) !
135 Суднобудування !
133 Галузеве машинобудування !
191 Архітектура !
192 Будівництво та цивільна інженерія !
194 Гідротехнічне будівництво !
122 "Комп'ютерні науки" !
124 "Системний аналіз" !
051 Економіка !
035 "Філологія" !
073 "Менеджмент" !
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» !
242 «Туризм» !
053 «Психологія» !
081 «Право» !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Доктор фіософії"

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" !
073 "Менеджмент" !
073 "Менеджмент" (Управління проектами) !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !

Списки рекомендованих до зарахування ОР "Бакалавр"

Спеціальність Список
271 "Річковий і морський транспорт" !
051 Економіка !
122 "Комп'ютерні науки" !
275 "Транспортні технології" !

Списки рекомендованих до зарахування (Приймальна кампанія 2020)

Наверх