З перших років створення Одеського національного морського університету найважливішою складовою частиною , що визначає його роль як кузні кадрів для морського флоту і дослідницьких установ, була наука, її зв'язок з практичним вирішенням економічних задач.

Особливе значення для наукових досліджень мають наукові кадри вищої кваліфікації, підготовка яких здійснюється в основному в аспірантурі і докторантурі. Аспірантуру при ОНМУ було відкрито в 1930 році. Спочатку в аспірантурі йшла підготовка фахівців за такими спеціальностями: теорія корабля, експлуатація водного транспорту, експлуатація морських і річкових портів, технологія суднобудування, судноремонт і організація суднобудівного виробництва, економіка, планування і організація управління транспортом і зв'язком, політекономія, теоретичні основи теплотехніки, підйомно-транспортні машини, суднові енергетичні установки, їх елементи (головні і допоміжні). Докторантуру при ОНМУ було відкрито в 1962 році.

З 2016 ОНМУ, відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р., №261, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за двома формами навчання: очної (денної і вечірньої) або заочної. Заочна форма навчання здійснюється на контрактній основі.

Підготовка аспірантів здійснюється за 5 науковими спеціальностями. В останні роки середньооблікова чисельність аспірантів становить близько 90 чоловік. Науковий потенціал університету (понад 30 докторів наук і понад 170 кандидатів наук) дозволяє здійснювати підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів на високому науковому і методичному рівнях. Наукові дослідження, що виконуються аспірантами і докторантами університету, щорічно публікуються в наукових збірниках, в тому числі міжнародних виданнях, результати наукових досліджень обговорюються на науково-практичних конференціях, що проводяться в університеті.

Завідувач відділу аспірантури
Запорожцев
Євген Георгійович
кандидат юридичних наук,
доцент

Старший інспектор аспірантури
Дидур Людмила Сергіївна  

Старший інспектор аспірантури
Крижановська Ірина Петрівна 

Перелік необхідних документів для вступу

 • Заява(на ім'я ректора);
 • Особовий листок з обліку кадрів;
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (якщо є). Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної теми наукової спеціальності та рецензію наукового керівника, з яким планують працювати ;
 • Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з позначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);
 • Копія паспорта;
 • Фото 3х4— 3 шт.;
 • Ідентифікаційний номер.

Перелік спеціальностей, з яких відкрито підготовку в аспірантурі ОНМУ:

Аспірантура

 • 051 – Економіка;
 • 073 – Менеджмент (управління проектами);
 • 073 – Менеджмент (менеджмент на водному транспорті);
 • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • 131 – Прикладна механіка;
 • 275 – Транспортні технології (морський транспорт);
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 133 – Галузеве машинобудування;
 • 192 – Будівництво та цивільна інженерія.

Детально

Докторантура

 • 051 – Економіка;
 • 073 – Менеджмент (управління проектами);
 • 073 – Менеджмент (менеджмент на водному транспорті);
 • 133 – Галузеве машинобудування;
 • 192—Будівництво та цивільна інженерія;
 • 275 – Транспортні технології (морський транспорт).

Детально

Приказ МОНУ № 1112 от 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Постановление Кабінета Міністрів України № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення»

 

Режим роботи відділу аспірантури

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

прийом докторантів,

аспирантів, претендентів

та їх наукових керівників: 9.00 – 12.00

Контакти відділу аспірантури

Адреса: 65029, м. Одесса, вул. Мечнікова, 34, каб. 207 адм. корп., ОНМУ.

Телефон: + 38 (048) 728-13-54

Наука

Menu
Наверх