​​

Шановні колеги!

14-15 травня 2021 року, на базі Одеського національного морського університету відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання психології в сучасному інноваційному просторі». Оргкомітет конференції запрошує науковців, практичних психологів, студентів і аспірантів взяти участь у роботі конференції.

Збірнику матеріалів конференції буде привласнена база цитування ISBN, УДК, DOI.

Мета конференції – інтеграція наукових знань і успішних практик, професійне обговорення фундаментальних і прикладних проблем психології інновацій в умовах сучасного суспільства.

Основні тематичні напрямки роботи конференції:
Секція 1. Інноваційні підходи до теоретико-методологічних проблем у сучасній психології;
Секція 2. Емпіричні розробки у сфері життєдіяльності людини у сучасному соціумі;
Секція 3. Інноваційний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін соціуму;
Секція 4. Соціально-психологічні проблеми сучасного суспільства: економічні, соціальні та етнокультурні аспекти;
Секція 5. Теоретико-методологічне дослідження особистості у різних сферах діяльності.

Форми участі у конференції: очна (виступ з доповіддю) і заочна (публікація тез).

Офіційні мови конференції: українська, білоруська, болгарська, румунська, англійська, російська.

Інформаційний лист

Наверх