У 1997 році в університеті було створено кафедру «Правознавство». Її першим керівником стала провідний фахівець з міжнародного права, д.ю.н., професор Кудлай Т.П.

У 2000 році кафедра отримала назву «Кримінальне і адміністративне право». З 2000 по 2009 рр. кафедру очолював відомий вчений в Україні і за рубежем, Заслужений діяч науки і техніки, д.ю.н., проф. Багрій-Шахматов Л.В. Саме за часів його правління було докладено максимум зусиль для успішної організації навчального процесу, творчого та професійного розвитку кафедри, відкриття аспірантури за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.

З 2009 по 2015 рр. кафедру очолював д.ю.н., проф. Калаянов Д.П., який визначив головні пріоритети розвитку кафедри: поглиблення фундаментальної та спеціальної підготовки студентів з орієнтацією на світовий рівень, підтримання належного рівня демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, всебічне залучення студентів до проведення наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, зокрема відкриття та облаштування «Спеціалізованого кабінету криміналістики».

З 2015 року по теперішній час завідувачем кафедри є кандидат юридичних наук, доцент Кукшинова О.О., яка розуміючи проблеми та завдання, що постали на сучасному етапі перед вищою школою, продовжує досвід попередників щодо удосконалення форм і напрямків підготовки фахівців за спеціальністю 081 "Право". Структура і динаміка розвитку кафедри визначається вимогами сучасного ринку праці в Україні.

Викладачі кафедри підтримують наукові зв`язки з державними установами, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами. Співробітництво здійснюється шляхом наукового консультування, участі у науково-практичних конференціях та семінарах, обміну інформацією, стажування, проведення круглих столів, семінарів тощо.

Важливим завданням кафедри є правове виховання молоді. Виховна робота проводиться під час кураторських годин та аудиторних занять шляхом роз`яснення студентам змісту чинного законодавства, організації самостійної роботи студентів. Ознайомчу, виробничу та переддипломну практику студенти проходять в судових та правоохоронних органах, підприємствах морегосподарського комплексу.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Судові та правоохоронні органи України, адміністративне право, адміністративне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, основи судової медицини, правове регулювання підприємницької діяльності, безпека підприємницької діяльності, криміналістика, кримінологія, судова бухгалтерія, юридична деонтологія, конституційне право зарубіжних країн, основи права ЄС, процесуальне діловодство, латинська мова,теорія держави і права, конституційне право України, проблеми теорії держави і права, філософія права, правове регулювання експедиторської, агентської та сюрвейєрської діяльності.

Завідувач кафедри кримінального та адміністративного права

Кукшинова
Ольга Олегівна
 

доцент, кандидат юридичних наук

 

Режим роботи кафедри кримінального та адміністративного права

понеділокк – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри кримінального та адміністративного права

Адреса: 65029, м. Одесса, вул. Мечнікова, 34, каб. 220 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (0482) 34-94-15

Наверх

backuap