1. Адміністративне право України Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців правознавців цілісного уявлення про державну виконавчу владу, її співвідношення з…

 2. Криміналістика Метою вивчення дисципліни є поглиблене вивчення студентами теоретичних положень дисципліни “Криміналістика”, набуття спеціальних практичних навичок і…

 3. Судові та правоохоронні органи України Метою викладання дисципліни є з’ясування засад діяльності судових та правоохоронних органів, їх місця у механізмі держави; вивчення основних…

 4. Адміністративне право

 5. Конституційне право зарубіжних країн

 6. Основи права ЄС

 7. Процесуальне діловодство

 8. Латинська мова

 9. Теорія держави і права

 10. Конституційне право України

 11. Проблеми теорії держави і права

 12. Філософія права

 13. Кримінологія

 14. Кримінальне право України. Особлива частина

 15. Кримінальне процесуальне право

 16. Міжнародне кримінальне право

 17. Кримінальне право України. Загальна частина Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань про кримінальне право як науку, про її зміст і предмет, про основи кваліфікації злочинів на…

 18. Адміністративний процес Мета дисципліни полягає в поглибленому вивченні законодавчих засад та засобів захисту прав людини і законних інтересів в публічній сфері фізичних чи…

 19. Теорія держави і права України

Наверх

backuap