1. Адміністративне право України Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців правознавців цілісного уявлення про державну виконавчу владу, її співвідношення з…

 2. Правове регулювання підприємницької діяльності Мета вивчення дисципліни полягає у навчанні студентів орієнтуватися в законодавчих основах здійснення підприємницької діяльності в Україні, основних…

 3. Безпека підприємницької діяльності Мета вивчення дисципліни полягає у навчанні студентів орієнтуватися в нормативно-правових актах, регламентуючих безпеку підприємницької діяльності в…

 4. Криміналістика Метою вивчення дисципліни є поглиблене вивчення студентами теоретичних положень дисципліни “Криміналістика”, набуття спеціальних практичних навичок і…

 5. Правове регулювання експедиторської, агентської та сюрвейєрської діяльності

 6. Судові та правоохоронні органи України Метою викладання дисципліни є з’ясування засад діяльності судових та правоохоронних органів, їх місця у механізмі держави; вивчення основних…

 7. Адміністративне право

 8. Конституційне право зарубіжних країн

 9. Основи права ЄС

 10. Процесуальне діловодство

 11. Латинська мова

 12. Теорія держави і права

 13. Конституційне право України

 14. Проблеми теорії держави і права

 15. Філософія права

 16. Кримінологія

 17. Кримінальне право України. Особлива частина

 18. Кримінальне процесуальне право

 19. Міжнародне кримінальне право

 20. Основи судової медицини

 21. Кримінальне право України. Загальна частина Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань про кримінальне право як науку, про її зміст і предмет, про основи кваліфікації злочинів на…

 22. Судова бухгалтерія Метою дисципліни є засвоєння студентами знань теоретичних питань про поняття бухгалтерського обліку, основними положеннями судової бухгалтерії,…

 23. Адміністративне процесуальне право мета дисципліни полягає в поглибленому вивченні законодавчих засад та засобів захисту прав людини і законних інтересів в публічній сфері фізичних чи…

 24. Теорія держави і права України

Наверх

backuap