1. Математичні методи в психології Курс розроблений для студентів спеціальності «Психологія». Формує уявлення про основні методи статистичної обробки результатів дослідження в…

 2. Вікова психологія Курс розроблений для студентів спеціальності «Психологія», розкриває основні поняття, етапи, закономірності вікової психології.…

 3. Психофізіологія вищої нервової діяльності Курс розроблений для студентів першого курсу спеціальності «Психологія». Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка студентів-психологів до…

 4. Oснови клінічної психології

 5. Фізіологія і валеологія

 6. Диференціальна психологія

 7. Вступ до спеціальності

 8. Комунікативна психологія та конфліктологія в морегосподарської галузі

 9. Психодіагностика

 10. Арт-терапія

 11. Загальна психологія Курс для студентів спеціальності «Психологія»…

 12. Юридична психологія Курс розроблений для студентів спеціальності «Психологія» та «Право» і розкриває основні поняття, етапи, історію розвитку юридичної психології. Має…

 13. Кримінальна та судова психологія Курс розроблений для студентів спеціальності «Психологія» і має на меті ознайомлення студентів з категорійно-понятійним апаратом дисципліни…

 14. Історія психології

 15. Психологія здоров’я

 16. Основи психологічного консультування

 17. Економічна психологія та психологія підприємницької діяльності

 18. Соціальна психологія

 19. Психологія управління

 20. Психологія бізнесу PR (зв’язки з громадськістю) та реклами

 21. Політична психологія

 22. Сімейна психологія

 23. Психологія сексуальності

 24. Психологія стресу в професійній діяльності

 25. Спеціальна психологія

 26. Психологічна служба в системі освіти

 27. Етнопсихологія

 28. Спортивна психологія

 29. Психофізіологія

 30. Психосоматика та соматопсихіка

 31. Педагогічна психологія

 32. Психологія самореалізації

 33. Методика викладання психології

 34. Психокорекція

 35. Психологія творчості

 36. Військово психологія та психологія у екстремальних умовах

 37. Кризова психологія та консультування співробітників морського транспорту

 38. Комунікативна психологія та консультування працівників морського транспорту

 39. Чинники успішного працевлаштування в морегосподарській галузі

 40. Реабілітаційна психологія працівників морського транспорту

 41. Тактика поведінки медпрацівників

 42. Соціальна педагогіка

 43. Експериментальна психологія

Наверх