1. Математичні методи в психології Курс розроблений для студентів спеціальності «Психологія». Формує уявлення про основні методи статистичної обробки результатів дослідження в…

  2. Вікова психологія Курс розроблений для студентів спеціальності «Психологія», розкриває основні поняття, етапи, закономірності вікової психології.…

  3. Психофізіологія вищої нервової діяльності Курс розроблений для студентів першого курсу спеціальності «Психологія». Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка студентів-психологів до…

  4. Oснови клінічної психології

  5. Фізіологія і валеологія

  6. Диференціальна психологія

Наверх