1. Документознавство та процесуальні документи

  2. Українська мова за професійним спрямуванням

  3. Українська мова за професійним спрямуванням Мета навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності студентів; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних…

Наверх