Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Галузь знань: 27 Транспорт

Освітня програма:
Транспортна логістика

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • 4 роки на очній і заочній формах навчання

Відео-презентація спеціальності 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Світова торгівля формує складні транспортні завдання, вирішення яких пов'язане з необхідністю побудови складних транспортних маршрутів з комбінацією різних видів транспорту і технологій транспортування, організації та узгодження значної кількості умов з безліччю учасників. Тому транспортна логістика - одне з найбільш стабільних напрямків професійної діяльності, і попит на фахівців в цій сфері продовжує неухильно зростати.

Складні системи дистрибуції і постачання виробничих і торгових компаній також потребують відповідне транспортне обслуговування, яке є частиною їх системи логістики. Дана сфера діяльності вимагає відповідних знань і навичок, що також пов'язано з напрямком «Транспортна Логістика».

В рамках програми «Транспортна Логістика» студенти разом з базовими знаннями за фахом «Транспортні технології», отримують більш поглиблені навички та компетентності в організації та управлінні доставкою вантажів у контейнерах без географічних обмежень, транспортного забезпечення логістики як на регіональному / національному рівні, так і на міжнародному.

В процесі навчання для студентів організовані серії майстер-класів успішних фахівців і власників транспортних підприємств, в рамках яких здійснюються заходи з працевлаштування студентів, починаючи з 3-го курсу. Тому до закінчення навчання практично всі бажаючі можуть набути практичного досвіду як в рамках практик, так і в рамках роботи за фахом у вільний від навчального процесу час.

Сфери працевлаштування:

Підготовка бакалаврів за даною спеціалізацією ведеться для кадрового забезпечення всього спектру компаній, пов'язаних з транспортом і транспортною логістикою: компанії-трейдери, підприємства оптової і роздрібної торгівлі (експортери / імпортери), порти і термінали, транспортні компанії, компанії-перевізники (морської, річкової, автомобільний, залізничний транспорт), компанії-виробники (експортери) товарів і сировини, підприємства зберігання і зв'язку та ін.

  Кар'єрні можливості:

 • Експедитор (Freight Forwarder);
 • Помічник менеджера з логістики та дистрибуції (Logistic & Distribution Manager Assistant);
 • Помічник менеджера з пасажирських перевезень (Passenger Transport Manager Assistant);
 • Планувальник транспорту (Transport Planner);
 • Агент з міжнародної торгівлі (International Trade Agent);
 • Оператор інтермодальних перевезень (Intermodal Transport Agent);
 • Фахівець з перевезень (Shipping Officer);
 • Спеціаліст по ланцюжках поставок (Supply Chain Specialist);
 • Інженер з транспорту (Shipping Officer);
 • Морський агент (Shipping Agent);
 • Шипчандлер (Ship Chandler);
 • Спеціаліст по крюингу (Crewing Officer).

  Основні дисципліни:

 • Транспортна логістика;
 • Взаємодія видів транспорту;
 • Транспортно-експедиторська діяльність;
 • Інфраструктурний забезпечення транспортної логістики;
 • Транспортні засоби логістичних систем;
 • Основи управління ланцюгами поставок;
 • Морські перевезення в транспортній логістиці;
 • Порти і логістичні центри.

  Переваги:

  Затребуваність випускників. Щорічне зростання світової торгівлі, зовнішньоторговельних поставок України і міжрегіональних транспортних зв'язків забезпечує попит на ринку праці на фахівців з транспортної логістики. Більшість випускників «Транспортних технологій» працюють за фахом, маючи необхідні умови для професійного і кар'єрного зростання, в тому числі організації власного бізнесу з транспортної логістики.

  Контакт з роботодавцем. Безперервний зв'язок з транспортними компаніями є пріоритетом в політиці спеціальності «Транспортні технології». Кадровий склад роботодавців майже на 90 % складається з наших випускників. Знайомитися з практичною стороною професії допомагають наші щорічні «Кар'єрні тижні». Вакансії регулярно публікуються на нашій сторінці в Facebook, дошках оголошень ННІМБ, чимало студентів отримують пропозиції про роботу під час проходження практики.

  Пільги і бюджетна форма навчання. Абітурієнтам, які подають документи в 2020 році для навчання на бакалаврському рівні за фахом 275 - «Транспортні технології», до балів зовнішнього незалежного тестування додаються додаткові бали за умови закінчення дистанційних підготовчих курсів ОНМУ і окремі бали за успішне участь в олімпіаді ОНМУ

  Перспектива продовження навчання. Наші випускники традиційно прагнуть зайняти високі позиції, по завершенню бакалаврської програми ми пропонуємо продовжити навчання в магістратурі або аспірантурі (ступінь доктора філософії) за фахом «Транспортні технології» в ОНМУ.

  Іноземні мови. Транспортники-логісти працюють в системі міжнародної торгівлі, тому знання міжнародної термінології, ведення переписки та переговорів англійською мовою є складовою професійного досвіду. Тому протягом усього навчання студенти вивчають дисципліни «Англійська мова» і «Професійна англійська мова», за бажанням студенти можуть обрати вивчення окремих фахових дисциплін англійською мовою, а також надається можливість вивчення німецької мови в блоці виборних дисциплін.

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх