Спеціалізація: Фінансово-економічна безпека

Спеціальність: 051 Економіка

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітній рівень: магістр

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 1 рік і 4 місяці на очній і заочній формах навчання

Відео-презентація

Переваги спеціалізації

Спеціалізація спрямована на підготовку фахівців у галузі економіки з акцентом на здобуття знань і умінь у сфері фінансово-економічної безпеки, що надасть можливість самостійно розв’язувати комплексні проблеми щодо уникнення і попередження ризиків і загроз фінансово-економічній безпеці суб’єктів господарювання, формувати і супроводжувати функціонування системи захисту їх економічних інтересів, а також проводити оригінальні дослідження у сфері фінансово-економічної безпеки.

Програма орієнтована на вивчення підходів до оцінки та забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, уникнення і попередження ризиків і загроз безпеці суб’єктів господарювання та захисту їх економічних інтересів.

Серед головних переваг професії «економіст» слід відмітити стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у морський галузі та інших сферах економіки. За даними рекрутингових агентств професії економічного профілю входять до п’ятірки найбільш популярних у рейтингу професій в Україні.

Основні дисципліни

Дисципліни за циклом професійної підготовки:

«Мікроекономіка (поглиблений рівень)», «Макроекономіка (поглиблений рівень)», «Економічна діагностика», «Регулювання економіки та соціально-трудові відносини»,«Економічна безпека підприємства», «Фінансова безпека підприємства», «Інвестиційний аналіз».

Дисципліни за циклом вільного вибору:

«Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Міжнародне економічне право і регулювання морської галузі», «Кібербезпека на підприємстві», «Фінансовий моніторинг», «Економічна розвідка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» «Фінансовий облік», «Економіка судноплавних компаній», «Економіка портової галузі».

Дисципліни за циклом загальної підготовки:

«Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін».

Практична підготовка

Студенти проходять переддипломну (дослідницьку) практику протягом чотирьох тижнів на провідних підприємствах різних сфер діяльності, за рекомендацією викладачів випускаючої кафедри або за власним вибором.

Основними місцями переддипломної практики є адміністрації морських та річкових портів, стивідорні компанії, галузеві асоціації та організації, уряд, включаючи міністерства, центральні органи влади, консалтингові фірми, банки та інші фінансові компанії, страхові організації, національні та міжнародні урядові та неурядові агенції з розвитку кооперації, та інші підприємства та організації.

Студенти приймають участь у майстер-класах провідних економістів та фінансистів, топ-менеджерів, зустрічах з відомими особистостями, у наукових і науково-практичних Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Студенти публікують наукові статті або тези доповідей на конференціях самостійно або у співавторстві з викладачами, можуть приймати участь у науково-дослідній роботі випускаючої кафедри «Економіка і фінанси».

Працевлаштування випускників

Ви отримаєте можливість широкого вибору місць працевлаштування. Магістри з економіки у галузі фінансово-економічної безпеки можуть працювати на посадах топ-менеджерів будь-яких підприємств, створювати та очолювати власні компанії, працювати на посадах аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, керівників підрозділів з фінансово-економічної безпеки, консультантів у сфері фінансово-економічної безпеки підприємств, установ і організацій, відповідальними працівниками фінансових установ, економічними радниками, консультантами з економічних питань, оглядачами з економічних питань, членами ревізійних комісій, наглядових рад, членами правління акціонерного товариства тощо.

Приклади організацій та видів діяльності, де потрібні магістри з фінансово-економічної безпеки: адміністрації морських та річкових портів, стивідорні компанії, галузеві асоціації та організації, уряд, включаючи міністерства, центральні органи влади, муніципалітети, транспортно-експедиторські та логістичні фірми, агентські та крюїнгові компанії, проектні і науково-дослідні організації, консалтингові фірми, банки та інші фінансові компанії, страхові організації, національні та міжнародні урядові та неурядові агенції з розвитку кооперації, та інші.

Випускники та студенти про спеціальність

Бундюк Руслан

выпускник ОИИМФа (ОНМУ) 1992 года,

директор компании «MSC Crewing Services»,

к.э.н.,член-корреспондент ТАУ,

председатель экзаменационной комиссии по защите магистерских работ по специальности «Экономика» в ОНМУ

Почему я выбрал экономическую специальность?

Одесса – морская столица Украины, и мне хотелось внести свой вклад в развитие морской отрасли.

Именно поэтому при поступлении в наш легендарный Одесский водный я сделал выбор в пользу специальности «Экономика и организация водного транспорта».

Какие дисциплины больше всего понравились в процессе обучения?

Одесский водный дает уникальную возможность изучить широкий спектр экономических дисциплин в сочетании с морской спецификой. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью заявить, что каждый изучаемый предмет важен и значим. Это тот неоценимый багаж знаний, который вы будете использовать всю жизнь. Когда я стал руководителем, мне очень пригодились знания по экономике предприятия, экономике морского транспорта, бухгалтерскому учету и финансам. И конечно – английский язык, он необходим для работы в морских компаниях.

Что мне дало образование в Одесском водном?

Знания, полученные в Одесском водном, стали основой развития моей карьеры в международном морском бизнесе. Профессорско-преподавательский состав университета – это команда высококвалифицированных специалистов, которые прививают любовь к будущей профессии с первого дня и на всю жизнь.

Обращение к абитуриентам

Дорогие абитуриенты! Вы приняли правильное решение, выбрав Одесский национальный морской университет. Теперь Ваше будущее в надежных руках. Учитесь, вникайте, развивайтесь и дерзайте – это залог Вашего успеха и карьерного роста!

Капацына Николай

выпускник ОНМУ 2008 года,

собственник компании Рейдовый терминал «Конкорд»,

член наблюдательного совета Одесского национального морского университета

Почему я выбрал экономическую специальность?

Поскольку я потомственный портовик, то выбор профессии, связанной с морем, даже не обсуждался. А так как я мечтал создать собственный бизнес, связанный с морским транспортом, я выбрал специальность «Экономика предприятия» в Одесском национальном морском университете.

В процессе учебы больше всего мне пришлись по душе дисциплины профессиональной направленности, посвященные вопросам экономики предприятий, экономического анализа, финансирования инвестиций, обоснования хозяйственных решений и оценки рисков, экономики портовой деятельности и экономики судоходных компаний.

Экономическое образование в Одесском национальном морском университете позволило мне стать профессионалом своего дела, создать собственный бизнес, дало стимул не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, стремиться к новым горизонтам.

Уважаемые абитуриенты ОНМУ!

Сегодня морская индустрия Украины динамично развивается, появляются новые частные компании и проекты, приходят крупные иностранные инвесторы. Грамотные экономисты разного профиля нужны на любом предприятии – в мелких и крупных морских компаниях, в морских и речных портах, в банках, на больших промышленных предприятиях.

Поздравляю! Выбрав специальность «Экономика» в Одесском национальном морском университете, вы получили шанс на успех и благополучие!

Задорожная Наталия

студентка магистратуры специальности «Экономика»

2018-2019 годов.

Что было для меня самым важным при выборе университета?

Я всегда хотела иметь морское экономическое образование. Главной целью обучения для меня было дальнейшее успешное трудоустройство в местной либо международной компании. Также хотелось внести свой вклад в развитие морской отрасли, поэтому я очень тщательно отнеслась, как к выбору университета, так и специальности. Одесский национальный морской университет стал для меня тем самым надежным фундаментом, на котором я могу построить стены своего будущего.

Как прошло мое поступление?

Сам процесс подачи документов был очень прост, все шаги были объяснены на сайте университета. Конечно, как и у любого другого абитуриента, у меня всё-таки возникали вопросы, каждый раз я обращалась за помощью в приемную комиссию, абсолютно всегда получала развернутый ответ, члены комиссии уважительно относились к каждому заданному вопросу и всячески помогали в трудных ситуациях. Всё это только улучшило мое тёплое восприятие будущего места учебы, хотя на тот момент я ещё не сделала окончательный выбор.

Преподаватели

Здесь замечательные преподаватели. Чувствуется, что им нравится делиться с нами опытом и знаниями, а теоретический материал всегда дополняется реальными фактами, примерами из практики. Это очень здорово, мне очень нравится такое отношение, а их поддержка, помощь и советы очень ценны. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Власенко Ольге Сергеевне, которая как куратор группы провела нас по этому тернистому пути, и Чиж Людмиле Петровне, которая, как дипломный руководитель, направляла меня и поддерживала.

Студенческая жизнь

Студенческая жизнь здесь кипит и каждый может найти для себя что-то интересное, в том числе разного рода развлечения – спортивные и театральные кружки, студенческие брифы и квесты. Я очень люблю волейбол, а в нашем университете отличный зал и тренеры.

Обращение к абитуриентам

Поступайте на специальность «Экономика», цените свое время в ОНМУ и не упустите возможность провести лучшие моменты в жизни в стенах университета. Получайте удовольствие от учебы и общения!

Геврек Юлия

выпускница магистратуры специальности «Экономика»

2019 года,

аспирантка кафедры «Экономика и финансы»

Почему я выбрала экономическую специальность?

Я окончила эксплуатационный факультет ОНМУ по специальности «Организация перевозок и управление на водном транспорте» в 2008 году, получила диплом специалиста.После окончания у меня не было сомнений, что я продолжу свое образование в стенах родного университета. Вот только со второй специальностью на тот момент не было ясной картины и представления.

Волей судьбы я была погружена в мир экономики и финансов. Проработав в этой сфере более 10 лет, не имея при этом высшего образования по данной специальности, я четко определила для себя необходимость поступать на экономику. С выбором вуза вопрос даже не стоял, а вот на выпускающей кафедре экономики и финансов в нём, меня ждал настоящий сюрприз.

В первую очередь хочу отметить, что база знаний, которую дают преподаватели кафедры – просто фундаментальна, и ничем не уступает учебным программам, которые предлагают в специализированных экономических вузах страны. Меня очень порадовал учебный план, представленный выпускающей кафедрой. Вся программа магистратуры по экономике нацелена на то, чтобы сформировать понимание происходящих процессов, как в стране, так и в мире в целом, развить аналитическое мышление и способность критически оценивать различные проблемы и ситуации, научиться анализировать производственные и финансовые процессы на предприятиях, разрабатывать инвестиционные и другие проекты. Дисциплины «Экономическая диагностика», «Экономическая безопасность предприятия», «Международные стандарты финансовой отчетности» и другие дают необходимые навыки для работы экономиста. В любой сфере деятельности, владея такими навыками, мы обретаем несомненный ключ к успеху! Кроме того, ОНМУ осуществляет подготовку магистров экономики с учетом особенностей работы предприятий морского транспорта, студенты ориентируются в специфике транспортного процесса, хорошо знают проблемы отрасли.

Абсолютно весь преподавательский состав находится в постоянном контакте со студентами, преподаватели открыты к общению и готовы не только преподнести информацию в лекционном материале, а и буквально «разложить по полочкам» и показать, как это работает на практике. Глубокое знание предметов, высокий уровень профессионализма и индивидуальный подход к каждому студенту сделали свое дело. Сегодня я поступила в аспирантуру и с огромным удовольствием продолжу движение вперед.

Обращение к абитуриентам

Всем абитуриентам советую поступать в ОНМУ и получить престижное экономическое образование, которое позволит построить успешную карьеру!

Беликова Ольга

выпускница специальности «Экономика» 2019 года

Почему я выбрала экономическую специальность?

В первую очередь, хочу сказать, что учиться именно в ОНМУ я хотела еще с 7-го класса. Узнала о нашем университете от своего отца, который заканчивал его чуть более 20 лет назад. Со временем, когда уже близилось завершение обучения в школе, я стала более серьезно рассматривать данный вопрос: «Куда все-таки поступать? Где получить высшее образование? Какая специальность мне больше всего нравится?». Обдумывая и взвешивая все «за» и «против», я решила, что пойду на экономическую специальность. Но перспектива учить только одну экономику показалась мне немного скучной.

Поэтому я окончательно остановилась на выборе нашего университета, так как перспектива учить экономику морского транспорта мне показалась весьма интересной и перспективной в будущем, особенно в нашем городе.

На данный момент я прошла ровно половину обучения в университете, время летит стремительно и незаметно. Самыми запоминающимися я считаю дисциплины именно своего профиля, такие как экономика предприятия, основы транспортных систем, международная экономика, экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, статистика, предпринимательство и другие.

На третьем курсе – практически все дисциплины экономические, и в каждой мы черпаем важную и интересную информацию. Я уверена в том, что если бы я изучала экономику в другом ВУЗе, мне не было бы так интересно, потому что морская специфика расширяет мой кругозор и возможности выбора будущей профессии. Именно экономист для морского транспорта всегда будет востребован в нашем городе. Наш университет дает нам хорошую базу и возможность получить знания, наша задача, как студентов, – серьезно подходить к учебе, а в дальнейшем, – к работе. На третьем курсе мы проходим практику, ее при желании, можно пройти как в портах, так и на других предприятиях нашего региона, по рекомендации преподавателей или по своему собственному выбору. Я также дополнительно прохожу стажировку в страховой компании на должности специалиста по работе с клиентами.

Обращение к абитуриентам

Абитуриентам могу посоветовать поступать в наш ВУЗ и желаю отличной сдачи ВНО! Очень тщательно нужно обдумать выбор профессии и специальности, ведь это Ваше будущее. На специальности «Экономика» учиться интересно, рекомендую всем, кто мечтает получить экономическое образование.

Шпак Владислава

студентка магистратуры специальности «Экономика»,

2019-2020 годов.

Почему экономическая специальность в ОНМУ?

Я закончила бакалаврат специальности «Экономика предприятия» и сейчас учусь в магистратуре на специализации «Экономика морского транспорта». Современное развитие международных экономических отношений, торговли и транспорта приводит к расширению на рынке труда спроса на специалистов с экономическим образованием и знанием специфики деятельности судоходных предприятий. На собственном опыте могу сказать, что Одесский национальный морской университет предоставляет необходимые знания и навыки, требуемые для практической работы.

Какие преимущества образования в ОНМУ?

Одним из преимуществ образования в ОНМУ является проведение встреч и лекций с ключевыми представителями судоходных и экспедиторских компаний, портов и других транспортных предприятий. Это даёт отличную возможность не только в живую прикоснуться к специфике деятельности предприятий, но и приобрести важную информацию из первых уст. Я не могла не воспользоваться таким шансом и посещала практически каждую из таких встреч, вследствие чего и смогла получить уже на 3-м курсе интересную работу в транспортно-экспедиторской компании. В практической деятельности я смогла с успехом применить все полученные знания на практике. Не секрет, что совмещая работу и учебу в магистратуре, я столкнулась с проблемой нехватки времени. Я благодарна всем преподавателям, которые не остались равнодушными и поддерживают таких студентов старших курсов как я, давая возможность совмещать учебу и работу.

Что я хочу пожелать абитуриентам?

Дорогие абитуриенты, делайте правильный и осознанный выбор специальности. От правильного выбора зависит ваше будущее, и только вы им распоряжаетесь. Водный – университет с неограниченными возможностями и разнообразной студенческой жизнью. Желаю и вам прочувствовать это на собственном опыте. Удачи!

Круць Олена

випускниця ОНМУ 2000 року,

начальник Служби економіки Одеського філіалу

ДП «Адміністрація морських портів України»

Чому я обрала спеціальність «Eкономіка»?

У тому, що моє життя буде пов’язано з розрахунками, не було сумніву: певні успіхи у математиці та сімейна спеціальність – бухгалтер. Я вважаю, що спеціальність економіста надає більше можливостей та варіантів для професіонала, наприклад, у порівнянні з бухгалтером.

У економіста завжди є декілька способів виконати завдання. Економіст у галузі морського транспорту – це завжди актуально, тому що, по-перше, це найкраща робота в Одесі, а, по-друге, морська галузь в теперішній час набуває значних змін, як з боку законодавчих впроваджень, так і з боку світової економіки.

Викладацький колектив кафедри «Економіка і фінанси» складається зі справжніх професіоналів та фахівців свого діла, які завжди працюють над вдосконаленням знань своїх студентів та розвитком їх навичок та здібностей. Програма навчання знаходиться в постійної динаміці, що відповідає останнім вимогам і тенденціям світової та вітчизняної економіки.

Звернення до абітурієнтів

Дорогі абітурієнти, майбутні студенти! Якщо у вас є бажання отримати сучасну спеціальність, яка міцно пов’язана з морською галуззю та яка потребує постійного руху вперед, то це найкращій вибір!

P.S. Зверніть увагу, що на старших курсах майже не має студентів, які б не працювали, а це свідчить про попит роботодавців на випускників цього напряму.

Строя Светлана

выпускница ОИИМФ 1991 года,

экономист в частной судоходной компании

Почему я выбрала ОИИМФ?

Я выросла в портовом городе на Дунае. В детстве было интересно слушать разговоры родных о работе порта, о грузах, перегружаемых в порту на морской и речной флот, о морских судах, приходящих из экзотических стран, поэтому решение поступать в Одесский Водный после школы было предсказуемым и однозначным.Экономическая специальность была выбрана осознанно, поскольку она предполагала получение широких знаний, которые можно применить на разных предприятиях морской отрасли – судоходных компаниях, в портах, а также на судоремонтных заводах и других предприятиях. Кроме этого, экономические знания нужны в любой сфере деятельности.

После окончания ОИИМФ я попала на работу в Украинское Дунайское Пароходство которое и сейчас является Перевозчиком №1 в Украине. В УДП приобрела бесценный опыт практической работы, побывала во многих странах не как турист, а как представитель крупной судоходной компании, посетила суда разных типов. Знания, полученные в институте, позволили быстро войти в работу и успешно строить карьеру, а в дальнейшем и выбирать среди интересных предложений. Экономические знания, полученные в университете, сформировали способность оценивать различные процессы с точки зрения получения конкретного финансового результата, что является очень полезным навыком в любой сфере.

Обращение к абитуриентам

На основании собственного опыта рекомендую молодым людям выбирать специальность «Экономика» в ОНМУ. Экономическое образование является востребованным во всех сферах производства, а способность мыслить экономически и оценивать финансовые риски ценятся в любой деятельности. Но только экономика морского транспорта имеет романтический привкус соленого моря, крика чаек, незнакомых стран…

Дикуст Алена

выпускница ОИИМФ 1991 года,

главный бухгалтер филиала «Ольвия» ГП «Администрация морских портов Украины»

Почему я выбрала экономическую специальность?

Профессия экономиста нравилась мне еще со школьной скамьи. Она всегда была актуальной и востребованной. Мой выбор не случайно пал на Одесский Водный, ведь морская отрасль – одна из основополагающих в Украине. Кроме того, географическое расположение южных регионов страны непосредственно связано с морем. К окончанию школы я четко утвердилась в том, что хочу связать свою дальнейшую судьбу с морским транспортом, хочу работать в порту. Поступая в Одесский Водный, я понимала, что выбираю авторитетное, фундаментальное и уважаемое учебное заведение.

Образование, полученное за время учебы в ОИИМФ, дало мне возможность получить теоретические знания по основным направлениям экономической теории, организации и управлению производством и заложило фундамент для развития моей будущей карьеры. В университете меня научили не только академическим дисциплинам, но и главному – думать, анализировать, формулировать задачи, находить ответы на вопросы.

Обращение к абитуриентам

Поступив в ОНМУ на специальность «Экономика», вы не пожалеете о сделанном выборе. Вы получите универсальную профессию, позволяющую достаточно быстро устроиться на работу, возможность сделать хорошую профессиональную карьеру. Человек, получивший профессию экономиста, с гораздо меньшим риском провала может открыть собственный бизнес. Экономика, экономисты – эта два важных звена, без которых в нашем современном мире никуда.

Зорченко Валерий

выпускник магистратуры специальности «Экономика» 2019 года,

начальник информационно-вычислительного центра в

ГП «Измаильский морской торговый порт»

Почему я выбрал экономическую специальность?

Работая начальником информационно-вычислительного центра в порту, в 2016-2017 годах я, как и многие мои коллеги, столкнулся с проблемой кибер-атак, которые нанесли значительный ущерб как государственным, так и ряду негосударственных предприятий. Возникла насущная проблема разработки системы защиты и безопасности порта. Мое образование в области компьютерных технологий и систем оказалось недостаточным, так как любое решение, в области безопасности порта необходимо не только обосновывать с точки зрения информационщика, но и оценить его экономическую эффективность. В такой ситуации наши экономисты не всегда могли правильно оценить возможные риски и будущую эффективность тех или иных решений в области информационной безопасности, так как ранее порт не сталкивался с проблемами кибер-атак. Именно поэтому я принял решение получить экономическое образование в сфере финансово-экономической безопасности.

Почему я выбрал водный?

Так как моя работа связана с морским портом, мне хотелось не просто получить экономическую специальность, но и изучить теоретические основы и особенности работы предприятий морского транспорта. Образовательная программа «Финансово-экономическая безопасность» в сочетании с изучением отраслевой специфики оказалась не только уникальным, но и идеальным вариантом в моей ситуации.

Обращение к абитуриентам

Хочу обратить внимание абитуриентов на то, что финансово-экономическая безопасность на морском транспорте, это не только новое направление в современном обучении, но востребованная, престижная профессия в морской сфере.

Морська освіта – це Ваш капітал!Випускова кафедра «Економіка і фінанси» готує магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» за двома спеціалізаціями: «Фінансово-економічна безпека» та «Економіка морського транспорту»


Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх