Спеціалізація: Управління проектами

Спеціальність: 073 Менеджмент

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітня програма:
Управління проектами

Форми навчання: очна та заочна

  Термін навчання:
 • 4 роки на очній і заочній формі
  У сучасному світі проєктне управління стало невід'ємною частиною будь-якого успішного підприємства.  Метою освітньої програми «Управління проектами» є підготовка  покоління висококваліфікованих менеджерів , що відповідають сьогоденним запитам ринку праці, а саме:
 • Фахівців, які володіють сучасними знаннями, вміннями і навичками в області менеджменту організацій, що відповідають міжнародному рівню професійної освіти;
 • Управлінців для практичної діяльності, які володіють сучасними методиками ефективного управління організаціями, підрозділами, групами співробітників, проєктами;
 • Менеджерів, які здійснюватимуть управління проєктами на всіх стадіях їх реалізації, приймати ефективні та своєчасні управлінські рішення, ініціювати та інтегрувати інноваційні проєкти, здійснювати комплексне планування проєктів з метою досягнення стійкого розвитку компанії. 
  Об'єкти професійної діяльності випускника:
 • підприємства будь-яких форм власності, сфер і галузей виробництва;
 •      
 • компанії, що реалізують проєкти  в морському бізнесі;
 •            
 • відділи проєктного управління логістикою і ланцюгами поставок;
 •           
 • експертно-аналітичні відділи та служби управління проєктами, а також відділи організації конкурсів і тендерів; 
 •           
 • інвестиційно-будівельні компанії і організації, що займаються розвитком об'єктів нерухомості; 
 •           
 • підприємницька діяльність по створенню і розвитку малого бізнесу.
      

  Основні дисципліни, які вивчають студенти рівня бакалавр:

 • Основи менеджменту і управління проєктами і програмами
 • Проєктний аналіз
 • Економічний аналіз господарської діяльності підприємства
 • Мікроекономіка
 • Логістика
 • Психологія особистості
 • Соціальні проекти
 • Графічний дизайн проєктів
 • Управління ІТ - проєктами
 • Інтернет підприємництво
 • Охорона інтелектуальної власності
 • Теорія і практика прийняття управлінських рішень
 • Організація виробництва
 • Підприємництво
 • Проєкти розвитку підприємств транспортного комплексу
 • Сучасні методи і технології в економіці та менеджменті

  Навички та вміння, отримані в ході навчання:

 • вміння визначати і описувати характеристики організації;
 • вміння визначати перспективи розвитку організації;
 • володіння основними методами та інструментами менеджменту;
 • володіння методами управління проєктами;
 • вміння працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
 • вміння формувати і демонструвати лідерські якості;
 • вміння аналізувати ризики та конкурентне середовище;
 • володіння методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні;
 • володіння сучасними технологіями управління персоналом;
 • розуміння сучасної системи управління якістю;
 • вміння ефективно використовувати інформаційні системи та взаємодіяти зі службами інформаційних технологій.

Продовжити навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» можна в магістратурі за спеціалізаціями: «Управління проектами», «Морська логістика», «Бізнес-адміністрування».

Відео-презентація спеціальності 073 Менеджмент (Управління проектами)

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх