Стандарт вищої освіти 242 "Туризм"

Освітня програма на бакалаврському рівні: Туризм (морський і річковий)

СИЛЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ»ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГГРАМИ «ТУРИЗМ (МОРСЬКИЙ ТА РІЧКОВИЙ)
Навчальні дисципліни, які викладаються на ОП Кафедра, за якою закріплена дисципліна Силлабус диципліни
Кваліфікаційна робота ПТ +
Географія туризму (Туристичне країнознавство) ПТ +
Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу ПТ +
Основи туризмознавства (Основи туризмозавства та Організація туристичних подорожей) ПТ +
Організація екскурсійної діяльності та Організація анімаційної діяльності ПТ +
Туроперейтинг ПТ +
Організація готельного господарства ПТ +
Організація ресторанного господарства ПТ +
Економіка туристичної фірми ПТ +
Організація підприємницької діяльності в туризмі ПТ +
Переддипломна практика ПТ +
Навчально-виробнича практика ПТ +
Кваліфікаційний іспит ПТ +
Дипломатична та консульська служба ПТ +
Управління персоналом ПТ +
Туристична геополітика ПТ +
Пасажирські термінали та пасажирські судна ПТ +
Туристична логістика ПТ +
Транспортне забезпечення в туризмі ПТ +
Організація морських та річкових круїзів ПТ +
Індустрія гостинності ПТ +
Туристичний брендінг ПТ +
Введення до фаху ПТ +
Паспортно-візове та митне забезпечення в туризмі ПТ +
Страхування в туризмі ПТ +
Екстремальний туризм ПТ +
Спеціалізований туризм ПТ +
Організація ексклюзивних подорожей ПТ +
Інформаційні системи і методи в туризмі ПТ +
Інвестиційна діяльність в туризмі ПТ +
Реклама та PR-технології в туризмі ПТ +
Системи управління якістю в туризмі ПТ +
Якість та комфортабельність пасажирських перевезень ПТ +
Ціноутворення в туризмі ПТ +
Фінансовий менеджмент в туризмі ПТ +
Стратегічний розвиток туристичних дестинацій ПТ +
Бізнес-аналітика в туризмі ПТ +
Історія української культури УЗІП +
Історія України УЗІП +
Вища математика МФА +
Інформатика (загальний курс) КТКІТ +
Правознавство ТП +
Безпека життєдіяльності БЖДЕХ +
Психологія ПП +
Філософія ФІЛ +
Політологія та соціологія ФІЛ +
Основи економіки ЕФ +
Іноземна мова ПАМ +
Українська мова (за професійним спрямуванням) УЗІП +
Охорона праці БЖДЕХ +
Екологія БЖДЕХ +
Правове регулювання туристичної діяльності ТП +
Маркетинг та менеджмент в туризмі ММ +
Професійна англійська мова ПАМ +
Друга іноземна мова (німецька) ПАМ +
Друга іноземна мова (німецька, інш.) ПАМ +

Наукова робота студентів

Перелік публікацій студентів

Дистанційна освіта

Наверх