Викладацький склад кафедри володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій, а також розвитку навичок наукового мислення.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені учбово-методичними посібниками.

Освітньо-професійні програми за спеціальностями кафедри:

Освітньо-професійна програма спеціальності 076"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітньо-професійна програма спеціальності 242 "Туризм"

Підручники та монографії:

Экономика морского транспорта: учебник / [Жихарева В.В., Котлубай А.М., Кибик О.Н. и др.]; под ред. В.В. Жихаревой. – Харьков: «БУРУН КНИГА», 2012. – 480 с.

Підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств морегосподарського комплексу України: монографія / [В.В. Жихарєва, Н.В. Дубовик, В.В. Щербина та ін.]. – Одеса: Купрієнко С.В., 2016. – 239 с.

Навчальні посібники:

Наврозова Ю.О. Державне регулювання економіки: навчальний посібник / Ю.О. Наврозова. – Одеса: ОНМУ, 2009. – 136 с.

Основи економіки морського транспорту: Навч. посібник / М.В. Матвієнко, Ю.О. Наврозова, В.В. Щербина. – Одеса: ОНМУ, 2010. – 560 с.

Наврозова Ю.А. Основи економіки морського транспорту: Навчальний посібник / Наврозова Ю.А., Лисова І.Д., Версанова Г.А. – Одеса: ОНМУ, 2010. – 190 с.

Щербина В.В. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник / В.В. Щербина. - Одеса: ОНМУ, 2011. – 56 с.

Щербина В.В. Біржова справа / В.В.Щербина, Н.В. Пульчо. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 71 с.

Наврозова Ю.О. Управление витратами: навч. посібник для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / Ю.О. Наврозова. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 84 с.

Мельников С.В. Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник / С.В. Мельников. - Одеса: ОНМУ, 2015. – 28 с.

Фінанси підприємств. Навчальний посібник. (доповнений та перевиданий). -Одеса, ОНМУ, 2015 р.-195 с.

Бєляєва Г.Є. “Історія підприємницької діяльності” навчальний посібник: галузь знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальність: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, «Туризм» у Навчальний посібник / Г. Є. Бєляєва, О. Г. Пустовіт. – Одеса, 2019. – 116 с.

Методична робота кафедри:

Щербина В.В. Методика викладання у вищій школі: методичні вказівки до практичних та семінарських занять / В.В. Щербина. - Одеса: ОНМУ, 2010. – 22 с.

Матвієнко М.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка банківської справи» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / М.В. Матвієнко, О.В. Воркунова – Одеса: ОНМУ, 2010.– 40 с.

Щербина В.В. Біржова справа: методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять і організації самостійної роботи студентів / В.В. Щербина. - Одеса: ОНМУ, 2011. – 25 с.

Щербина В.В. Біржова справа: методичні вказівки до проведення ділової гри / В.В. Щербина – Одеса: ОНМУ, 2011. – 12 с.

Матвієнко М.В. Економіка банківської діяльності. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Економіка підприємства» / М.В. Матвієнко. - Одеса: ОНМУ, 2011. – 20 с.

Щербина В.В. Методика викладання у вищій школі: методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять і організації самостійної роботи студентів / В.В. Щербина. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 10 с.

Матвієнко М.В. Ціноутворення. Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять та організації самостійної роботи студентів спеціальності «Економіка підприємства» / М.В. Матвієнко. - Одеса: ОНМУ, 2012. – 30 с.

Матвієнко М.В., Пустовіт О.Г. Економіка і організація інноваційної діяльності. Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять та організації самостійної роботи студентів спеціальності «Економіка підприємства» / М.В. Матвієнко. - Одеса: ОНМУ, 2012. – 30 с.

Крисюк Л.М. Бухгалтерськийоблік: методичні вказівки для практичних занять / Л.М. Крисюк. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 25 с.

Крисюк Л.М. Бухгалтерськийоблік: методичні вказівки для самостійної роботи / Л.М. Крисюк. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 19с.

Крисюк Л.М. Податкова система: методичні вказівки для самостійної роботи студентів-заочників / Л.М. Крисюк. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 14с.

Крисюк Л.М.Фінансовий менеджмент: методичні вказівки для самостійної роботи студентів-заочників / Л.М. Крисюк, Т.Є.Чебанова. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 15с.

Крисюк Л.М.Фінансовий менеджмент: методичні вказівки для самостійної роботи / Л.М. Крисюк, Т.Є.Чебанова. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 8с.

Щербина В.В. Економіка сервісних підприємств морського транспорту: програма, методичні вказівки для студентів-заочників / В.В. Щербина. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 11 с.

Матвієнко М.В. Ціноутворення: Методичні рекомендації щодо проведення практичних робіт спеціальності 7.05030401 «Економіка підприємства» / М.В. Матвієнко. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 36 с.

Крисюк Л.М.Податкова система: методичні вказівки для практичних занять / Л.М. Крисюк. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 15с.

Крисюк Л.М. Податкова система: методичні вказівки для самостійної роботи / Л.М. Крисюк. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 14с.

Крисюк Л.М.Фінансовий менеджмент: методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічної роботи/ Л.М. Крисюк, Т.Є.Чебанова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 22 с.

Крисюк Л.М.Фінансовий менеджмент: методичні вказівки для практичних занять / Л.М. Крисюк, Т.Є.Чебанова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 14с.

Гіріна О.Б., Холоденко А.М. Комп'ютерне моделювання економічних процесів. Методичні вказівки до самостійної роботи. ‒ Одеса: ОНМУ, 2014. ‒ 24 с.

Мельников С.В. Інформаційні системи в менеджменті: плани практичних занять, методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи / С.В. Мельников. - Одеса: ОНМУ, 2014. – 12 с.

Мельников С.В. Інформаційні системи та технології: плани практичних занять, методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи / С.В. Мельников. - Одеса: ОНМУ, 2014. – 54 с.

Мельников С.В. Інформаційні системи та технології в управлінні організацією: плани практичних занять, методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи / С.В. Мельников. - Одеса: ОНМУ, 2014. – 44 с.

Щербина В.В. Економіка і організація об’єднань підприємств: методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять і організації самостійної роботи студентів / В.В. Щербина. - Одеса: «Магістр», 2015. – 24 с.

Фінансовий менеджмент. Практикум.-Одеса, ОНМУ, 2016 р.-27 с.

Інвестування. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання. -Одеса, ОНМУ, 2016 р.-51 с.

Щербина В.В. Підприємницька діяльність в морській галузі: методичні вказівки щодо написання курсової роботи/ В.В. Щербина. – Одеса, 2017. – 20 с.

Щербина В.В. Підприємницька діяльність в морській галузі: методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять і організації самостійної роботи студентів/ В.В. Щербина. – Одеса, 2017. – 18 с.

Матвієнко М.В. Біржова справа: методичні вказівки до проведення семінарських та практичних робіт / М.В. Матвієнко – Одеса: ОНМУ, 2017. – 42 с.

Щербина В.В. Організація торгівлі: методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять і організації самостійної роботи студентів/ В.В. Щербина. – Одеса, 2018. – 15 с.

Бєляєва Г.Є. Конспект лекцій з курсу «Оціночна діяльність в морській галузі». для студентів спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», / Г.Є. Бєляєва – Одеса: ОНМУ, 2019, 105 с.

Бєляєва Г.Є. Конспект лекцій з курсу «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг». для студентів спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Г.Є. Бєляєва – Одеса: ОНМУ, 2019, 186 с.

Матвієнко М.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка банківської справи» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / М.В. Матвієнко – Одеса: ОНМУ, 2019.– 50 с.

Бєляєва Г.Є. Конспект лекцій з курсу «Потенціал і розвиток підприємства». (для студентів спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 6.050100 «Економіка підприємства», / Г.Є. Бєляєва – Одеса: ОНМУ, 2019, 144 с.

Матвієнко М.В. Біржова справа: методичні вказівки до написання курсової роботи / М.В. Матвієнко – Одеса: ОНМУ, 2020. – 64 с.

Наверх