Викладацький склад кафедри володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій, а також розвитку навичок наукового мислення.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені учбово-методичними посібниками.

Освітньо-професійні програми за спеціальностями кафедри:

Освітньо-професійна програма спеціальності 076"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітньо-професійна програма спеціальності 242 "Туризм"

Наверх