Кафедра економіки і фінансів має багату історію становлення та розвитку. В 1948 р. з кафедри соціально-політичних дисциплін Одеського інституту інженерів морського флоту (колишня назва ОНМУ) виділилася кафедра економіки і планування морського транспорту. В 1991 р. вона була перетворена в кафедру економічної теорії та господарського механізму управління, в 1993 р. з її структури була виділена кафедра менеджменту, маркетингу і економіки водного транспорту. В 2001 р. кафедра була перейменована в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво». З 2011 р. кафедру очолює д.е.н., професор, член-кореспондент Транспортної Академії України В.В. Жихарєва. В 2017 р. до кафедри була приєднана кафедра «Фінансово-економічна безпека, облік і аудит», об'єднана кафедра одержала назву «Економіка і фінанси».

Кафедра економіки і фінансів є випускаючою за спеціальністю 051 «Економіка», готовить студентів для роботи на підприємствах різних сфер економіки, в першу чергу, на підприємствах морської галузі.

На кафедрі працює висококваліфікований викладацький склад – 2 доктори економічних наук, професори, 9 кандидатів економічних наук, доцентів, 2 доцента ОНМУ і 2 старших викладача.

Кадровий склад кафедри забезпечує викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки і випуск фахівців у сфері економіки на освітніх рівнях «бакалавр» і «магістр» за фахом 051 «Економіка», по освітньо-професійним програмам «Економіка морського транспорту» і «Фінансово-економічна безпека» для студентів магістерського рівня, а також викладання економічних дисциплін студентам технічних спеціальностей.

На кафедрі випускаються аспіранти (доктори філософії) за фахом 051 «Економіка» по освітньо-наукової програмі «Економіка водного транспорту».

Провідні викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації економістів у галузі морського транспорту, здійснюють опонування і рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових досліджень, беруть участь у науково-дослідній, учбово-методичній і видавничій діяльності.

Кафедра займається науковими дослідженнями в галузі економіки морського транспорту, для виконання науково-дослідних робіт залучаються студенти старших курсів. Основними пріоритетами роботи кафедри економіки і фінансів є дослідження економічних проблем діяльності підприємств морегосподарського комплексу – морських портів, стивідорних підприємств, судноплавних компаній, транспортно-експедиторських, агентських, крюїнгових та інших підприємств транспортної сфери.

Важливим фактором розвитку діяльності кафедри економіки і фінансів є співробітництво із провідними транспортними ВНЗ України, низкою закордонних ВНЗ, а також провідними підприємствами морської галузі України – ДП «Одеський морський торговельний порт, стивідорною компанією ТОВ «Бруклін-Київ», ДП «Морський торговельний порт «Южний», ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», судноплавною компанією «Укрферри», крюїнговим підприємством «MSC Crewing Services Ltd», групою компаній «Inflot Cruise & Ferry Ukraine» та іншими підприємствами морського транспорту.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з роботодавцями і сприяє працевлаштуванню випускників спеціальності «Економіка» на підприємства морського транспорту – у морські порти, судноплавні компанії, підприємства транспортного сервісу, випускники цієї спеціальності працюють також в інвестиційних компаніях і комерційних банках.

Кафедра має філії в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, у Державному проектно-дослідницькому і науково-дослідному інституті морського транспорту «ЧорноморНДІпроект».

Завідуюча кафедрою "Економіка і фінанси"

Жихарева 
Влада Вікторівна
 

професор, доктор економічних наук

 

Режим роботи кафедри "Економіка і фінанси"

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Економіка і фінанси"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 515а лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (067) 976-45-05

Наверх