Викладацький склад кафедри економіки і фінансів володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій, а також розвитку навичок наукового мислення.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені учбово-методичними посібниками. Для вдосконалювання навчально-методичного забезпечення дисциплін викладачами кафедри за останні роки були підготовлені такі навчальні та навчально-методичні посібники:

Підручники

1. Экономика морского транспорта: учебник / [Жихарева В.В., Котлубай А.М., Кибик О.Н. и др.]; под ред. В.В. Жихаревой. – Харьков: «БУРУН КНИГА», 2012. – 480 с.

Навчальні посібники

1. Власенко О.С. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О.С. Власенко. – Одеса: Астропринт, 2014. – 296 с.

2. Ярова Н.В. Основи економіки будівництва: навч. посібник / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 168 с.

3. Дубовик Н.В. Економіка і фінанси підприємства: навчальний посібник для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 267 с.

4. Дубовик Н.В. Экономическое обоснование хозяйственных решений. Привлечение инвестиционных ресурсов: учебн. пособие. – Одесса: ОНМУ, 2010. – 64 с.

5. Жихарєва В.В. Міжнародні фрахтові ринки: навч. посібник / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 132 с.

6. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обгрунтування проектно-конструкторських робіт: навч. посібник / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2016. – 133 с.

7. Онешко С.В. Аналіз фінансової звітності (практикум): навч. посіб. / М.М. Марченко, Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж, Н.В. Хотєєва, С.В. Онешко. – Одеса: Інтерпрінт, 2017. – 141 с.

8. Онешко С.В. Контролінг: навч. посібник / С.В. Онешко. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 196 с.

9. Тростянецька Е.В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / Е.В. Тростянецька. - Одеса: ОНМУ, 2017. – 100 с.

10. Хотєєва Н.В. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. / Л.В. Ширяєва, С.В. Онешко, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 541 с.

11. Чиж Л.П. Техніко-економічний аналіз на підприємствах морського транспорту. Навч. посібник / Л.П.Чиж, Л.В. Ширяєва. - Одеса: ОНМУ, 2015. - 158 с.

12. Ширяева Л.В. Экономическая безопасность бизнеса в трансформационной экономике: Учебн. пособие / Л.В. Ширяева, В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Захарченко. – Одесса: Бахва, 2015. – 188 с.

13. Ширяева Л.В. Экономическая безопасность и конкурентная разведка: Учебн. пособие (конспект лекций) / Л.В. Ширяева, В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Захарченко. – Одесса: Атлант, 2017. – 519 с.

14. Ширяєва Л.В. Елементи стандартної моделі сучасної трансформаційної економіки: навч. посібник / Л.В. Ширяєва, В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, Н.В. Захарченко. – Одесса: Наука і техніка, 2016. Частина І. 2016 – 236 с.

15. Ширяєва Л.В. Техніко-економічний аналіз на підприємствах морського транс¬порту: Навчальний посібник / Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 157 с.

16. Экономика и организация морских круизов: учебн. пособие / [Жихарева В.В., Власенко О.С., Яровая Н.В.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 249 с.

17. Ярова Н.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посібник / Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2009. – 95 с.

Навчально-методичні посібники

1. Баришнікова В.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять студентів (денної форми навчання) з дисципліни "Соціальна відповідальність організацій" з напрямків підготовки 030504 «Економіка підприємства» та 030601 "Менеджмент". / В.В. Баришнікова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 11 с.

2. Баришнікова В.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (денної форми навчання) з дисципліни "Соціальна відповідальність організацій" з напрямків підготовки 030504 «Економіка підприємства» та 030601 "Менеджмент". / В.В. Баришнікова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 14 с.

3. Воркунова О.В. Економіка будівництва. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять та організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.060101 «Будівництво» / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 19 с.

4. Воркунова О.В. Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів / О.В. Воркунова, Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 40 с.

5. Воркунова О.В. Економічна безпека підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів / О.В. Воркунова, Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 30 с.

6. Дубовик Н. В. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліні «Економічне обґрунтування господарських рішень» - Одеса: ОНМУ, 2009. - 39 с.

7. Дубовик Н.В. Економіка і фінанси підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 54 с.

8. Дубовик Н.В. Економіка і фінанси підприємства. Програма, методичні вказівки та практичні завдання для студентів-заочників спеціальності «Менеджмент» / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 41 с.

9. Дубовик Н.В. Конспект лекций «Экономическое обоснование хозяйственных решений» для специальности 7.050100 «Экономика предприятия» - Одеса: ОНМУ, 2009. – 107 с.

10. Дубовик Н.В. Основи економіки морського транспорту. Методичні матеріали до вивчення дисципліни для студентів-заочників напряму підготовки . 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 27 с.

11. Дубовик Н.В. Формування програми випуску продукції та обґрунтування доцільності інвестицій. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи студентів спеціальності «Менеджмент» / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 24 с.

12. Жихарєва В.В. Економіка і організація діяльності судноплавних компаній // Методичні вказівки щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2016. – 39 с.

13. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обгрунтування проектно-конструкторських робіт // Методичні вказівки щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2016. – 35 с.

14. Онешко С.В. Аудит: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.В. Онешко. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 10 с.

15. Онешко С.В. Аудит: Тексти лекцій для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.В. Онешко. Одеса: ОНМУ, 2015. – 80 с.

16. Онешко С.В. Фінанси підприємств: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.В. Онешко. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 35 с.

17. Онешко С.В. Фінанси підприємств: Тексти лекцій для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.В. Онешко. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 80 с.

18. Тростянецька Е.В. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів четвертого курсу напряму підготовки «Економіка підприємства» / Е.В. Тростянецька. - Одеса: ОНМУ, 2017. – 12 с.

19. Тростянецька Е.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Культура ділових відносин та психологія бізнесу» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка підприємства» / Е.В. Тростянецька. - Одеса: ОНМУ, 2016. – 12 с.

20. Хотєєва Н.В. Техніко-економічний аналіз: Методичні вказівки та завдання для розрахунково-графічного завдання студентів напрямку «Менеджмент» / Чиж Л.П., Хотєєва Н.В. - Одеса: ОНМУ, 2016. - 18 с.

21. Хотєєва Н.В. Фінанси, грошовий обіг та кредит: навч.-метод. посібник / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 61 с.

22. Чиж Л.П. Біржова справа: Методичні вказівки до практичних занять студентів напрямку «Економіка підприємства» / Л.П.Чиж, Н.В. Хотєєва. -Одеса: ОНМУ, 2015. - 31 с.

23. Чиж Л.П. Економічна діагностика: Методичні вказівки і практичні завдання для студентів ЦПО та ПК спеціальності « Економіка підприємства» / Л.П. Чиж. - Одеса: ОНМУ. 2013. - 34 с.

24. Чиж Л.П. Економічна діагностика: Методичні вказівки і практичні завдання для студентів – заочників спеціальності « Економіка підприємства» / Л.П. Чиж. - Одеса: ОНМУ. 2013. - 22 с.

25. Чиж Л.П. Економічний аналіз: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів напрямку «Економіка підприємства» /Л.П.Чиж. - Одеса: ОНМУ. 2013. - 20 с.

26. Чиж Л.П. Економічний аналіз: Методичні вказівки і завдання до практичних занять студентів напрямку «Економіка підприємства» / Л.П. Чиж. - Одеса: ОНМУ. 2015. - 40 с.

27. Чиж Л.П. Техніко-економічний аналіз: Методичні вказівки і завдання до практичних занять студентів напрямку «Економіка підприємства» / Л.П. Чиж. - Одеса: ОНМУ, 2016. - 49 с.

28. Ширяєва Л.В. Економічний аналіз: вихідні дані для написання курсової роботи: Методичні вказівки / Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 32 с.

29. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для практичних і семінарських занять «Гроші та кредит» (Спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства») / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 45 с.

30. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для практичних та семінарських занять (МО) «Фінанси, гроші та кредит» / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 30 с.

31. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для самостійних занять (МО) «Фінанси, гроші та кредит» / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 24 с.

32. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для семінарських та практичних занять студентів денної форми навчання «Фінанси, гроші та кредит» / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 37 с.

33. Ярова Н.В. Економіка і організація діяльності підприємств морського транспорту. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять і організації самостійної роботи студентів спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності» / Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 30 с.

34. Ярова Н.В. Економіка і організація портового господарства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 50 с.

35. Ярова Н.В. Економіка підприємства. Методичні вказівки по щодо розробки курсового проекту «Обґрунтування програми випуску продукції» для студентів спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 35 с.

36. Ярова Н.В. Економіка підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 30 с.

37. Ярова Н.В. Основи економіки підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять та організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.051201 «Кораблі та океанотехніка» / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 20 с.

На кафедрі організуються відкриті лекції, зустрічі з працівниками підприємств морського транспорту, на яких студенти можуть «з перших рук» довідатися про реалії роботи підприємств і визначитися зі своїми інтересами після закінчення університету. Також проводяться зустрічі з фахівцями в окремих галузях знань, бізнесменами.

Щорічно кафедрою проводиться І-ї етап Олімпіади з економіки підприємства. Переможці І-го етапу беруть участь в ІІ-му етапі, що проводиться в одному з ВНЗ України. Студенти представляють університет у Києві, Луцькі, Полтаві та інших містах України.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з економіки підприємства, регулярно одержують дипломи І і ІІ ступеня.

Наверх