Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітній рівень: бакалавр

Форми навчання: очна та заочна.

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формі

Відео-звернення завідувача кафедри «Економіка і фінанси»

Випускники та студенти про спеціальність 051 «Економіка»

Презентація спеціальності

Популярні питання

Сторінка спеціальності у Facebook

Сторінка спеціальності у Instagram

YouTube спеціальності

Хочете отримувати запрошення на наші зустрічі для абітурієнтів?

Є питання? Реєструйтеся!

Морська освіта – це Ваш капітал!

Спеціалізація: Економіка підприємства

Переваги спеціалізації

Спеціалізація спрямована на підготовку економістів для роботи на підприємствах різних галузей економіки, в тому складі на підприємствах морського транспорту, які займаються економічним аналізом, фінансами компаній, планують розвиток підприємств, ведуть звітність і т. ін.

Програма передбачає унікальне поєднання класичної економічної освіти і прикладних навичок з економіки з орієнтацією на галузеву специфіку підприємств морського транспорту, здобуття спеціальних компетенцій з економічного аналізу, планування і контролю на підприємстві, ціноутворення, фінансів, інвестування, бухгалтерського обліку, аудиту та ін.

Серед головних переваг професії «економіст» слід відмітити стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у морський галузі та інших сферах економіки. За даними рекрутингових агентств професії економічного профілю входять до п’ятірки найбільш популярних у рейтингу професій в Україні.

Освітня програма:

Економіка підприємства (детальніше)

Основні дисципліни

Дисципліни за циклом професійної підготовки:

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Планування і контроль на підприємстві», «Менеджмент», «Маркетинг», «Господарське право», «Світова економіка і міжнародні економічні відносини», «Економічне обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Ціноутворення», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Податкова система» і т. ін.

Дисципліни за циклом вільного вибору:

«Географія морського транспорту», «Технологія і організація морських перевезень», «Технологія і організація портового виробництва», «Страхування», «Економіка морського транспорту», «Фінансова математика», «Управління людськими ресурсами», «Стратегічний менеджмент», «Міжнародні стандарти і системи якості», «Економіка нерухомості», «Ринок цінних паперів», «Міжнародна валютна система», «Аудит», «Інформаційні системи в економіці», «Інвестування», «Підприємництво», «Бізнес планування», «Проектний аналіз», «Банківська справа», «Ризик-менеджмент», «Логістичний менеджмент» та ін.

Дисципліни за циклом загальної підготовки:

«Англійська мова», «Професійна англійська мова», «Філософія», «Вища математика», «Інформатика», «Інформаційні технології», «Основи економічної теорії», «Економічна географія», «Правознавство», «Психологія ділових відношень» та ін.

Практична підготовка

Студенти проходять виробничу практику протягом чотирьох тижнів та переддипломну практику протягом двох тижнів на підприємствах морського транспорту, а також у компаніях інших галузей економіки за рекомендацією викладачів випускаючої кафедри або за власним вибором.

Основними місцями виробничої та переддипломної практики студентів є державні та приватні стивідорні підприємства і порти, судноплавні компанії, логістичні компанії, експедиторські, агентські, крюїнгові фірми, туристичні фірми та інші підприємства і організації морегосподарського комплексу, комерційні банки, інвестиційні компанії, торговельні компанії і т. ін. При проходженні виробничої практики передбачене навчання студентів фахівцями економічних підрозділів.

Протягом навчання студенти також приймають участь у навчальних екскурсіях на підприємства, ділових іграх, майстер-класах провідних економістів транспортних підприємств, науково-практичних студентських конференціях, у роботі клубів економістів і фінансистів на базі випускаючої кафедрі «Економіка і фінанси», конкурсах наукових студентських робіт.

Працевлаштування випускників

Ви отримаєте можливість широкого вибору місць працевлаштування в різних галузях економіки, включаючи морський транспорт. Випускники можуть працювати економістами аналітичних відділів, фінансовими аналітиками, економістами з аналізу господарчої діяльності, планування, спеціалістами кадрових служб, крюїнг-менеджерами, економістами транспортних компаній, економістами з фінансової роботи, фінансовими контролерами, бухгалтерами, аудиторами, спеціалістами із зовнішньоекономічної діяльності, економістами з продажів, начальниками економічних підрозділів, менеджерами з кредитування, менеджерами по роботі з клієнтами фінансових компаній, менеджерами з продажів банківських продуктів та ін.

Приклади організацій та видів діяльності, де потрібні бакалаври з економіки: судноплавні компанії («Укрферрі», «Укррічфлот», «Українське Дунайське пароплавство» та ін.), ДП «Адміністрація морських портів України», морські та річкові порти, приватні стивідорні компанії («Бруклін-Київ», «Трансінвестсервіс», «Контейнерний термінал Одеса» та ін.), транспортно-експедиторські та логістичні фірми («Euroterminal», «Formag Forwarding», «F.S. Mackenzie» та ін.), агентські фірми («Інфлот», «Інтерброкер», «Nortrop Odessa» та ін.), крюїнгові компанії («MSC Crewing Services», «Vita Maritime», «Anglo-Eastern Ukraine», «Crew Recruitment Service» та ін.), банки та інші фінансові організації, туристичні, круїзні, консалтингові фірми, страхові організації та інші компанії.

Спеціалізація: Міжнародна економіка

Переваги спеціалізації

Спеціалізація спрямована на підготовку економістів для міжнародної економічної діяльності на всіх рівнях економічної системи, вирішення проблем міжнародного бізнесу і прийняття управлінських рішень.

Програма передбачає формування високого рівня володіння англійською та німецькою мовами, володіння сучасними методами аналізу міжнародних товарних та фінансових ринків, набуття професійних компетенцій для розробки стратегій підприємств на міжнародних ринках.

Серед головних переваг професії «економіст» слід відмітити стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у морський галузі та інших сферах економіки. За даними рекрутингових агентств професії економічного профілю входять до п’ятірки найбільш популярних у рейтингу професій в Україні.

Освітня програма:

Міжнародна економіка (детальніше)

Основні дисципліни

Дисципліни за циклом професійної підготовки:

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Світова економіка і міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародні організації», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Ціноутворення на світових ринках товарів та послуг», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародне право», «Міжнародні фінанси», «Податки та міжнародна система оподаткування», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Державне регулювання економіки», «Бухгалтерський облік» та ін.

Дисципліни за циклом вільного вибору:

«Німецька мова», «Професійна німецька мова», «Економіка зарубіжних країн», «Світові фінансові ринки», «Міжнародна валютна система», «Міжнародні стандарти і системи якості», «Міжнародний консалтинг і аудит», «Ринок цінних паперів», «Цифрова економіка», «Страхування», «Управління людськими ресурсами», «Глобалістика», «Інформаційні системи в економіці», «Бізнес планування», «Проектний аналіз», «Банківська справа», «Ризик-менеджмент» та ін.

Дисципліни за циклом загальної підготовки:

«Англійська мова», «Професійна англійська мова», «Філософія», «Вища математика», «Інформатика», «Інформаційні технології», «Основи економічної теорії», «Економічна географія», «Правознавство», «Психологія ділових відношень» та ін.

Практична підготовка

Студенти проходять виробничу практику протягом чотирьох тижнів та переддипломну практику протягом двох тижнів на зовнішньоторговельних підприємствах, у міжнародних корпораціях та на інших підприємствах за рекомендацією викладачів випускаючої кафедри або за власним вибором.

Основними місцями переддипломної практики є міжнародні страхові, транспортні та логістичні компанії, крюїнгові фірми, комерційні банки, інвестиційні компанії, міжнародні торговельні компанії та ін. При проходженні виробничої практики передбачене навчання студентів фахівцями економічних та фінансових підрозділів міжнародних компаній.

Протягом навчання студенти приймають участь у навчальних екскурсіях на підприємства, ділових іграх, майстер-класах провідних економістів підприємств зовнішньоекономічної діяльності, науково-практичних студентських конференціях, у роботі клубів економістів і фінансистів на базі випускаючої кафедрі «Економіка і фінанси», конкурсах наукових студентських робіт.

Працевлаштування випускників

Ви отримаєте можливість працевлаштування в міжнародних компаніях та їх представництвах. Випускники можуть працювати спеціалістами з зовнішньоекономічної діяльності, фінансовими аналітиками, керівниками підрозділів міжнародних компаній, співробітниками консалтингових фірм і міжнародних організацій, аналітиками з міжнародної економічної діяльності у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у державних органах, фінансових установах, інвестиційних компаніях, консалтингових та аудиторських компаніях, підрозділах міжнародних організацій.

Приклади організацій та видів діяльності, де потрібні бакалаври з міжнародної економіки: консалтингові компанії, міжнародні аналітичні агентства, міжнародні інвестиційні компанії, міжнародні банки, міжнародні торгові представництва, судноплавні компанії, приватні стивідорні компанії, транспортно-експедиторські та логістичні фірми, агентські фірми, крюїнгові компанії, міжнародні фінансові організації, круїзні компанії, міжнародні страхові компанії та інші.

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх