«Суднобудування та водний транспорт»

Конкурси студентських наукових робіт спрямовані на пошук обдарованої молоді та залучення її до високоінтелектуального наукового співтовариства. Конкурс студентських наукових робіт проводяться з метою:

  • виявлення у студентів здібностей до наукового пошуку;
  • відкриття студентам навичок використання найсучасніших наукових методів та залучення студентства до цікавого світу науки;
  • стимулювання у студентів інтересу до наукової творчості, виховання самостійності в судженнях, креативності та ініціативності;
  • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів з метою розвитку в подальшому їх інтелектуального потенціалу та залучення для вирішення актуальних науково-практичних проблем університету;
  • розповсюдження творчої наукової роботи серед сучасної молоді;
  • широкого залучення студентів в науку і сприяння формуванню нового покоління науковців.

Одеський національний морський університет в 2018–19 навчальному році згідно до наказу Міністерства освіти та науки України призначений базовим закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Суднобудування та водний транспорт».

Наука

Menu
Наверх