Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

На денну форму навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів - з 1 серпня;
 • прийом документів з 13 серпня до 22 серпня (для осіб, що мають складати вступні іспити, співбесіди та творчі конкурси, з 24 липня до 12 серпня);
 • вступні іспити з 1 серпня до 12 серпня (співбесіди - з 16 серпня по 18 серпня);
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти державного бюджету не пізніше - 27 серпня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 6 вересня;
 • термін виконання вимог до зарахування за кошти державного бюджету - 31 серпня;
 • термін зарахування на навчання за кошти державного бюджету - 5 вересня;
 • термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб - 6 вересня.
 • термін зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб - 30 вересня;

На заочну форму навчання (перша сесія):

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів - з 1 серпня;
 • прийом документів з 13 серпня до 11 версня (для осіб, що мають складати вступні іспити, співбесіди та творчі конкурси, з 13 серпня до 10 вересня);
 • вступні іспити з 10 серпня до 13 вересня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників за кошти державного бюджету не пізніше - 14 вересня;
 • термін виконання вимог до зарахування за кошти державного бюджету - 19 вересня;
 • термін зарахування на навчання за кошти державного бюджету - 21 вересня;
 • термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб - 21 вересня.

На заочну форму навчання (друга сесія):

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів - з 1 серпня;
 • прийом заяв з 14 вересня до 12 жовтня (для осіб, що мають складати вступні іспити, з 14 вересня до 9 жовтня);
 • співбесіди з 9 жовтня до 12 жовтня;
 • вступні іспити з 9 жовтня до 12 жовтня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 13 жовтня;
 • вибір місця навчання вступниками здійснюється - 19 жовтня;
 • зарахування до складу студентів за кошти юридичних та фізичних осіб - з 20 жовтня до 30 листопада.

Перелік необхідних документів

Підчас подання заяви в паперовій формі вступник подає особисто:

 • оригінал та копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • оригінал та копію сертифіката базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
 • оригінал та 2 копії документу, що посвідчує особу та громадянство;
 • оригінал та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • оригінал та копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Копії документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією ОНМУ або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів, військовий квиток або посвідчення про приписку для юнаків, вступник пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за наказом ректора після закінчення зарахування на місця держзамовлення.

Інформація за спеціальностями:

Архітектура та містобудування

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування (детально про спеціальність)
Факультет воднотранспортних і шельфових споруд

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 17150 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика або історія України (базовий рівень)
Творчий конкурс (Програма вступного випробування)

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (детально про спеціальність)
Факультет воднотранспортних і шельфових споруд

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 70 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 12600 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 15 місць
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (детально про спеціальність)
Факультет воднотранспортних і шельфових споруд

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 70 місць
Максимально можливі бюджетні місця 0 місць
Вартість за перший рік навчання 12600 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 10 місць
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Фізика або географія(базовий рівень)

Суднобудування

Спеціальність: 135 Суднобудування (детально про спеціальність)
Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 120 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 12600 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 100 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Комп'ютерні науки

Спеціальність: 122 Компьютерні науки (детально про спеціальність)
Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 100 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 14500 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Системний аналіз

Спеціальність: 124 Системний аналіз (детально про спеціальність)
Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 12600 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (детально про спеціальність)
Факультет портового інжинірингу

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 12600 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика(базовий рівень)

Річковий та морський транспорт

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт ("Навігація і управління морськими суднами (Судноводіння)", "Управління судновими технічними системами і комплексами (Експлуатація суднових енергетичних установок)", "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики") (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 250 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 29700/27000/21000 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 250 місць
Бюджет 0 мест
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 17150 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Енергетичне машинобудування

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 40 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 12600 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 10 місць
Бюджет 0 мест
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Транспортні технології

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 300 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 18000 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 150 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Економіка

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціалізації:
Економіка підприємства 
Міжнародна економіка 
Навчально-науковий інститут морського бізнесу
Випускова кафедра Економіка і фінанси

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 40 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 18000 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 10 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізації:
Предпринимательство 
Бізнес на транспорті 
Навчально-науковий інститут морського бізнесу
Випускова кафедра Підприємництво і туризм

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 40 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 18000 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 10 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Менеджмент

Спеціальність: 073 Менеджмент
Спеціалізації:
Логістичний менеджмент 
Управління проектами 
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 18000 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 25 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Туризм

Спеціальність: 242 Туризм (морський та річковий) (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 17150 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Іноземна мова (базовий рівень)
Математика або географія (базовий рівень)

Право

Спеціальність: 081 Право (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 100 місць
Максимально можливі бюджетні місця
Вартість за перший рік навчання 21700 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Історія України (базовий рівень)
Іноземна мова або математика (базовий рівень)

Психологія

Спеціальність: 053 Психологія (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 15600 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 25 місць
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або біологія (базовий рівень)
Вступ на бакалаврат «Психологія» на базі дипломів «Бакалавр» та «Магістр» за всіма спеціальностіми:

Програма вступного іспиту з Психології

Філологія

Спеціальність: 035 Філологія (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 90 місць
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 17150 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 10 місць
Бюджет 0 мест
Вартість за перший рік навчання
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Іноземна мова (базовий рівень)
Історія України або географія (базовий рівень)

Програми вступних іспитів:

Програма вступного іспиту з Української мови ти літератури

Програма вступного іспиту з Математики

Програма вступного іспиту з Англійської мови

Програма вступного іспиту з Історії України

Програма вступного іспиту з Фізики

Програма вступного іспиту з Географії

Наявність бюджетних місць вказана станом на 2018 р.

Наверх