Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

на денну форму навчання

 • прийом документів з 13 серпня до 18.00 22 серпня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 25 серпня до 31 серпня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 01 вересня;
 • зарахування до складу студентів - з 06 вересня.

на заочну форму навчання

 • прийом документів з 24 серпня до 21 вересня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 22 вересня до 28 вересня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 30 вересня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - з 5 жовтня по 30 листопада.

Перелік необхідних документів

Заява про вступ до ОНМУ з визначенням напряму підготовки.

До заяви додаються:

 • оригінал та копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • оригінал та копію сертифікату(-ів) зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів;
 • оригінал та 2 копії документу, що посвідчує особу та громадянство;
 • оригінал та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • оригінал та копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Копії документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів, військовий квиток або посвідчення про приписку для юнаків, вступник пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за наказом ректора після закінчення зарахування на місця держзамовлення.

Одеський національний морський університет здійснює набір абітурієнтів для здобуття освітнього рівня БАКАЛАВР на базі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ:

Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіі

Суднобудування

Комп'ютерні науки

Галузеве машинобудування

Річковий та морський транспорт

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Транспортні технології

Економіка

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Туризм (морський та річковий)

Менеджмент

Право

Психологія

Філологія

Наверх