Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

на денну форму навчання

 • прийом документів з 13 серпня до 18.00 22 серпня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 25 серпня до 31 серпня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 01 вересня;
 • зарахування до складу студентів - з 06 вересня.

на заочну форму навчання

 • прийом документів з 24 серпня до 21 вересня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 22 вересня до 28 вересня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 30 вересня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - з 5 жовтня по 30 листопада.

Перелік необхідних документів

Заява про вступ до ОНМУ з визначенням напряму підготовки.

До заяви додаються:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • 4 фотокартки разміром 3 х 4 см;
 • дві копії паспорта;
 • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за згодою абітурієнта).

Одеський національний морський університет здійснює набір абітурієнтів для здобуття освітнього рівня БАКАЛАВР на базі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ:

Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіі

Суднобудування

Комп'ютерні науки

Галузеве машинобудування

Річковий та морський транспорт

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Транспортні технології

Економіка

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Туризм (морський та річковий)

Менеджмент

Право

Психологія

Філологія

Наверх