​​

​​

18 серпня 2021 року відбулася зустріч Ректора ОНМУ професора Сергія Васильовича Руденка з академіком Національної академії правових наук України, доктором юридичних наук, професором, першим заступником Голови Верховної Ради України, Русланом Олексійовичем Стефанчуком, щодо співпраці між апаратом Верховної Ради України та Одеським національним морським університетом.

Після зустрічі з Першим заступником Голови ВР України в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося підписання Угоди про співпрацю між Інститутом та Одеським національним морським університетом.

​​

​​

Угода передбачає:

Залучення науково-педагогічних працівників правничих спеціальностей Одеського національного морського університету до розроблення наукових концепцій розвитку національного законодавства, проведення порівняльних досліджень законодавства України та законодавств іноземних держав та проблеми приведення національного законодавства у відповідність до нормам міжнародного права, проведення моніторингу ефективності чинного законодавства України та прогнозування наслідків його застосування.

Проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів ОНМУ спеціальності 081 "Право" з відповідним закріпленням за ними Призначати керівників від баз практики з числа кваліфікованих працівників відповідних підрозділів Інститута законодавства Верховної Ради України.

Здобувачі вищої освіти в ОНМУ отримали можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання Програми практики тощо.

Сторони угоди братимуть участь в організації та проведенні спільних науково-практичних заходів з проблемних питань законодавства, його розвитку та вдосконалення, а також перспектив законодавчої діяльності.

Директор Інституту законодавства Ілона Куровська та ректор Одеського національного морського університету Сергій Руденко відзначили важливість взаємовигідного партнерства, спрямованого на забезпечення розвитку фундаментальних і прикладних досліджень законодавства України, а також підвищення потенціалу майбутніх фахівців, сприяння їхній практичній підготовці тощо.

​​

Наверх