• Call-center
 • Курси української
 • Підготовчі курси В ОНМУ
 • Наші випускники про нас
  Наші випускники про нас
 • Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
  Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
 • Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
  Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
 • Навчально-науковий інститут морського флоту
  Інститут морського флоту
 • Факультет портового інжиніринга
  Факультет портового інжиніринга
 • Навчально-науковий інститут морського бізнесу
  Інститут морського бізнесу
 • Навчально-науковий морський гуманітарний інститут
  Морський гуманітарний інститут
 • Факультет по роботі з іноземними студентами
  Факультет по роботі з іноземними студентами
 • 2-D program

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Галузь знань: 27 Транспорт

Освітня програма:
«Експлуатація суднових енергетичних установок та засобів автоматики»
«Безпека судноплавства»

Форми навчання: очна та заочна

  Термін навчання:
 • 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання

Підготовка офіцерського складу морських та річкових суден здійснюється за спеціальністю «Річковий та морський транспорт». В межах даної спеціальності передбачається навчання за освітніми програмами «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики», успішне виконання яких дозволить майбутнім фахівцям флоту, здобути необхідні компетенції судноводіїв, судномеханіків і електромеханіків.

Випускники мають можливість працювати на всіх видах морських та річкових суден. Знання та навички, здобуті під час навчання, допоможуть їм керувати будь-якими сучасними судновими транспортними засобами, системами і комплексами по всьому світу. Перед випускниками відкриваються широкі можливості у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні в вітчизняних і закордонних судноплавних компаніях.

Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням сучасних форм і методів навчання.

Під час навчання студенти проходять навчальну і виробничу плавальні практики на суднах торгівельного та пасажирського флоту, отримують можливість здобути робочі дипломи вахтових офіцерів.

Університет має практичні бази, на яких здійснюється закріплення здобутих під час навчання знань та вмінь, і практичних навичок.

Основні дисципліни:

спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок» 

 • Економіка судноплавства
 • Забезпечення морехідних якостей судна
 • Системи автоматичного управління судновими енергетичними установками
 • Технічна експлуатація суднових енергетичних установок
 • Управління режимами роботи суднових дизелів
 • Суднові електромашини і автоматизований електропривод
 • Управління операціями судна й турбота про людей на судні

спеціалізація «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» 

 • Суднові мікропроцесорні системи
 • Експлуатація суднових електромеханічних установок і систем та несення безпечної вахти
 • Автоматизовані електроприводи спеціалізованих суднових установок
 • Організація технічної експлуатації електрообладнання і автоматики суден
 • Комплексна автоматизація суднових технічних засобів
 • Комбіновані електроенергетичні комплекси
 • Управління операціями судна й турбота про людей на судні

Випускники даної спеціальності можуть:

 • здійснювати експлуатацію суднових енергетичних установок на рівні управління
 • здійснювати технічне обслуговування і ремонт суднових енергетичних установок на рівні управління
 • здійснювати управління судновими технічними засобами
 • здійснювати експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики

Наші випускники працюють:

у судноплавних компаніях, на суднах морського та річкового флоту, у крюїнгових компаніях, у суднобудівельних та судноремонтних компаніях.

Експертні висновки про можливість акредитації
освітньо-професійної програми "Експлуатація суднових енергетичних установок"
зі спеціальності 271 Річковий і морський транспорт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ОНМУ

Експертні висновки про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Експлуатація суднових енергетичних установок та засобів автоматики» зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» за другим (магістерським) рівнем в Одеському національному морському університеті

Рекомендації Галузевої експертної ради щодо удосконалення освітньої програми

Об'яви

Новини

Гід-схема

Періодичні видання ОНМУ

Наверх