Кафедра організована у 1930 р. Першим завідувачем кафедрою був відомий вчений і талановитий педагог професор В.А. Анічков, наукові праці якого були присвячені дослідженням надійності і довговічності суднових машин і механізмів. Його ім'ям згодом було названо навчальне судно «Професор Анічков». Потім кафедрою керували доценти Л.В. Елін, С.А. Іванов, Д.Д. Беньковський, А.І. Никифоров.

З 1985 р по теперішній час кафедрою керує заслужений працівник освіти України, професор О.І. Стальніченко – випускник СМФ ОІІМФу, автор більше 150 наукових і навчально-методичних робіт, у т.ч. 2 підручників, 11 навчальних посібників та 6 монографій.

Спільно з колективом викладачів і навчально-допоміжним персоналом вони створили навчальні та наукові лабораторії, навчальні майстерні, оснастивши їх сучасним обладнанням. Виконували науково-дослідницькі роботи для флоту і підприємств ММФ. Великий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для морського транспорту країни внесли викладачі – професіонали своєї справи, яких з вдячністю згадують випускники, серед них А.І. Пащенко, А.А. Дятлов, Н.В. Єгоров, М.М. Снітковський, В.І. Махненко, В.А. Бузков, І.А. Галамазюк, Г.В. Горбатюк, А.В. Костенко, О.В. Опарін, О.І. Сабуров, В.П. Матвеєнко, П.Н. Бабак, І.В. Вінніченко, Є.В. Генріхсен. Завідуючі лабораторіею: І.І. Силаєв, С.Ю. Гаврилюк, В.В. Герасимов. Навчальні майстри: А.І. Молокоїдов, В.А. Руденко, Д.Ф. Байрон, А.І. Радзюк, І.Т. Федоренко, І.А. Кукушкін, Б.Р. Білоцерковський, А.А. Єрмілін, К.Т. Фесенко, В.Е. Коваль, Г.К. Нирковський, Н.О. Незгодюк, Гаєвський О.Є.

У перші роки після створення кафедри виконувались дослідження з визначення втомної міцності матеріалів, запропоновано нові методи вдосконалення технологічних процесів механічної обробки деталей, створений один з перших в країні «Атлас структур сталей» для Регістру СРСР.

Пізніше велися роботи з вивчення межового тертя корозійної стійкості металів, нових гальванічних покриттів, причин аварій суднових машин і механізмів, що мало велике значення для практики судноремонту та технічної експлуатації морського флоту.

У 1970 – 1980 рр. вченими кафедри виконувались дослідження з визначення зносостійкості нових антифрикційних матеріалів, гуми і властивостей мастил, що застосовуються у вузлах тертя механізмів морських суден.

З 1980 року по н.в. науковці кафедри під керівництвом професора О.І. Стальніченка займаються розробкою нових технологічних процесів, обладнання та наплавочних матеріалів для відновлення і зміцнення деталей суднових машин, механізмів і пристроїв, а також дослідження корозійно-механічної міцності суднобудівних матеріалів, активно беруть участь у міжнародних конференціях та симпозіумах.

Колектив кафедри укомплектований кваліфікованими викладачами, які, усі без винятку, мають досвід роботи на виробництві, що дозволяє більш професійно здійснювати навчальний процес.

Ветеранами університету є професор О.І. Стальніченко, доцент ОНМУ Б.В. Смажило. Сьогодні у складі кафедри працюють також доцент О.В. Кобзарук, заслужений машинобудівник України, лауреат державної премії доцент Д.В. Іоргачов, старший викладач Р.В. Котенко, доцент О.В. Шамов. Навчально-методична робота виконується на шести спеціальностях стаціонару та заочного факультету.

Викладачами кафедри підготовлено підручники, навчальні та методичні посібники, що дозволяють якісно проводити навчання студентів. За весь період роботи кафедри опубліковано більше 800 науково-методичних робіт, статей та доповідей.

Завідувач кафедри "Технологія матеріалів"

Стальніченко 
Олег Іванович
 

кандидат технічних наук, професор


 

Режим роботи кафедри "Технологія матеріалів"

понеділок - п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Технологія матеріалів"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. ОНМУ

Телефон: + 38 (048) .

Кафедра была создана в июле 2003 года для выполнения требований Международной морской организации с целью повышения эффективности учебного процесса по подготовке специалистов морехозяйственного комплекса в сфере обеспечения безопасности экипажей морских судов и морских перевозок, охраны объектов транспорта, предотвращения загрязнения окружающей среды. Кафедра имела название "Охрана и безопасность на море".

В 2017 году на базе судомеханического факультета ОНМУ, был создан Научно-учебный институт морского флота (НУИМФ), и в связи с необходимостью проведения учебных занятий по разным вопросам судовождения, кафедра была переименована в кафедру "Судовождение и морская безопасность".

Заведующим кафедрой с момента ее создания является выпускник судомеханического факультета университета, кандидат технических наук, профессор университета Андрей Александрович Волошин.

На кафедре создана необходимая учебная материальная база. Преподаватели кафедры полностью обеспечили учебно-методической документацией все направления своей работы, используют современные методы обучения. Фильмотека учебных фильмов и пакет учебных компьютерных программ, которые собрали и используют преподаватели кафедры, насчитывает более 600 единиц. В учебном процессе используются новейшие документы Международной Морской Организации, Европейского агентства морской безопасности, большая библиотека которых создана на кафедре.

Заведующий кафедрой «Судовождение и морская безопасность»

Волошин 
Андрей Александрович
 

профессор ОНМУ, кандидат технических наук

 

Режим роботы кафедры «Судовождение и морская безопасность»

понедельник – пятница: 8.30 – 17.30

технический перерыв: 12.00 – 13.00

Контакты кафедры «Судовождение и морская безопасность»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, каб. , ОНМУ

Телефон: +38(048)728- .

У кафедры «Техническое обслуживание и ремонт судов» «ТОРС» (до 1 сентября 2017 года «Судоремонт») 80-летняя история. В 1934 году она выделилась в самостоятельную из кафедры архитектуры корабля и первоначально называлась «Технология и организация судоремонта».

Первым заведующим кафедры был профессор С.Т. Каменский.

Во время Великой Отечественной войны вместе с институтом кафедра была эвакуирована из Одессы в Самарканд, а потом в Астрахань.

В разные годы кафедрой заведовали к.т.н. доценты Лаптев В.А., Спитковский М.И., Коробцов И.М., Беньковский Д.Д., во время руководства которого название кафедры было заменено на «Судоремонт».

В дальнейшем кафедрой руководили доценты Трусев В.Г. (с 1980 г.) и Пашков А.П. (с 1995 г.); с 1998 по 31 августа 2014 год кафедру возглавлял д.т.н., профессор Евдокимов В.Д. С 1 сентября 2014 года по настоящее время кафедрой руководит к.т.н., проф. ОНМУ Никифоров Ю.А.

Становление кафедры происходило во время бурного развития морского и речного флота при необходимости обеспечения его обслуживания и ремонта. Интерес к внедрению автоматизированных систем организации и управления производственными процессами, трансформации инженерно-экономических задач на основе экономико-математического подхода в технологии принятия управленческих решений позволил сформировать на кафедре весомый научный потенциал ученых в области теории и практики ремонта судов флота.

С 1 сентября 2017 года, в связи с образованием на базе судомеханического факультета ОНМУ, Учебно-научного института морского флота, кафедра вошла в его состав и изменила свое название на «Техническое обслуживание и ремонт судов» («ТОРС»).

Кафедра расположена на 9-м этаже учебного корпуса университета, практические занятия проводятся в специализированных лабораториях: метрологии, площадью 43,6 кв.м.; дефектоскопии, площадью 63 кв.м; технологии судоремонтных работ, площадью 68,5 кв.м.

Кафедра осуществляет обучение на факультетах: судомеханическом, кораблестроительном, портового инжиниринга и является выпускающей по ОКР «Бакалавр», «Специалист», «Магистр».

Программы, тексты лекций и методическое обеспечение дисциплин учебных планов специальностей разработаны преподавателями кафедры – специалистами отрасли.

В настоящее время на кафедре работают 10 преподавателей, в том числе 3 профессора, 4 доцента, 2 старших преподавателя, 1 асистент, а также 3 человека вспомогательного персонала.

Преподавательский потенциал кафедры составляют ведущие специалисты, владеющие высоким уровнем научных знаний в области судоремонта: д.т.н., профессор Сторожев В. П., д.т.н., профессор Шахов А.В., к.э.н., доцент Мартынов Л.В., к.т.н., доцент Никифоров Ю.А., к.т.н., доцент Кошарская Л.В., к.т.н., доцент Пизинцали Л.В., к.т.н., доцент Александровская Н.И., старшие преподаватели Шахов В.И. и Потравко С.А., асистент Росомаха А. И.

Немалый теоретический и прикладной опыт преподавателей кафедры в решении проблем судоремонта с учетом специфики и высокого риска деятельности способствовал проведению диссертационных исследований, отмеченных авторской новизной в вопросах стратегического развития и основанных на базе системного подхода к проблемам современного судоремонта.

Кафедра является основополагающей в исследованиях проблем судоремонта с учетом специфики развития современной отрасли, базой проведения профильных научно-технических семинаров, а также рецензирования исследований и научных статей по данному направлению.

Обобщая накопленный опыт научный исследований в области судоремонта на морском и речном транспорте и результаты внедрения предложенных методических подходов в деятельности судовых компаний и морских ремонтных предприятий, авторский коллектив кафедры разрабатывает и издает учебные пособия с грифом МОНУ.

Преподаватели кафедры публикуют довольно много научных статей. Этому способствует журнал «Проблемы техники», основанный в 2002 году профессором Евдокимовым В.Д. – главным редактором.

На кафедре выполняются научные исследования на темы: «Усовершенствование системы управления процессом судоремонта на базе современных методов и технологий», «Современные технологии управления функционированием и развитием судоремонта».

Заведующий кафедрой «Техническое обслуживание и ремонт судов»

Никифоров 
Юрий Александрович
 

доцент, кандидат технических наук

 

Режим роботы кафедры «Техническое обслуживание и ремонт судов»

понедельник – пятница: 8.30 – 17.30

технический перерыв: 12.00 – 13.00

Контакты кафедры «Техническое обслуживание и ремонт судов»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, ОНМУ, 906 ауд.

Телефон: +38(048)728-13-51.

Кафедра судовых энергетических установок и технической эксплуатации была организована в 1996 г. на базе трёх кафедр: двигателей внутреннего сгорания, судовых энергетических установок и термодинамики и общей теплотехники. Кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» и «Судовые энергетические установки» являлись одними из старейших кафедр института, они были созданы в 1930 г. одновременно с созданием Одесского института инженеров водного транспорта и судомеханического факультета.

Кафедру «Двигатели внутреннего сгорания» с 1930 по 1956 г. возглавлял профессор Соломон Данилович Левенсон, перешедший в ОИИВТ (Одесский институт инженеров водного транспорта) из Одесского политехнического института, как и многие преподаватели.

С 1956 по 1963 г. кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания» руководил доцент Леонид Петрович Бурышкин. В этот период в машинном зале кафедры были установлены и введены в эксплуатацию двигатели 6ДР30/50 и 6С275Л. Первый из них сохранился до наших дней. В 1964–1965 гг. заведующим кафедрой был профессор Владимир Владимирович Лаханин.

С 1966 г. кафедру возглавил д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники УССР Юрий Яковлевич Фомин. В этот период на кафедре работал д.т.н., профессор В. С. Семенов – крупный ученый в области судовых дизелей.

Кафедра имела тесные связи с Черноморским, Дунайским и Каспийским морскими пароходствами, Брянским машиностроительным и Коломенским тепловозостроительным заводами, Центральным научно-исследовательским институтом морского флота, Центральным научно-исследовательским дизельным институтом и др.

Среди крупнейший проблем, которые решали сотрудники кафедры совместно с работниками пароходств, заводов, институтов, были такие, как перевод судовых дизелей на тяжелое топливо, исследование надежности и качества судовых дизелей, повышение уровня их технического обслуживания; оптимизация эксплуатационных режимов работы судовых дизельных установок; разработка новых теорий рабочего процесса, теплонапряженности и топливоподачи судовых дизелей.

С 1970 по 1980 гг. проф. Ю. Я. Фомин и доц. В. Г. Ивановский активно участвовали в создании топливной аппаратуры судовых дизелей нового про-ектирования (6ДКРН 75/160 и 6ЧН 62/64) на Брянском машиностроительном заводе.

После объединения вышеуказанных кафедр профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный коллектив кафедры СЭУ и ТЭ продолжает традиции старшего поколения.

Руководит кафедрой д.т.н., профессор В. Г. Ивановский, академик Академии наук судостроения Украины.

В 1980 г. начался новый этап модернизации дизельной лаборатории. Был создан уникальный стенд для исследования топливной аппаратуры судовых дизелей. В 1982 г. в лаборатории взамен дизеля 6С275Л установили новый дизель с газотурбинным наддувом 6ЧН25/34. На новом оборудовании проводятся лабораторные работы по курсу «Двигатели внутреннего сгорания»и экспериментальные исследования по научной тематике.

Кафедра судовых энергетических установок, как и кафедра «Двигатели внутреннего сгорания», была организована в 1930 г. и первоначально (до 1983 г.) называлась кафедрой судовых паросиловых установок. В те годы та-кие установки преобладали на водном транспорте. Организатором кафедры бал профессор В.А. Аничков, возглавлявший её в течение восьми лет.

В 1938 г. руководство кафедрой перешло к профессору Давиду Израилевичу Рабиновичу –– крупному учёному-теплотехнику, занимавшемуся усовершенствованием парогенераторов. В 1941 г. кафедру возглавил доцент Александр Ильич Красотов –– видный специалист в области паровых машин, который также работал деканом судомеханического факультета. В 1950 г. заведующим кафедрой стал доцент Владимир Фёдорович Кравчук, впоследствии профессор, проректор ОИИМФ (Одесский институт инженеров морского флота) по научной работе. Под его руководством в 1955–1960 гг. здание машинного зала расширили, а устаревшее оборудование заменили новым. В частности, были смонтированы новый котёл, турбинные установки, вспомогательные механизмы. Кафедра внесла большой вклад в исследования паровых машин, паро-вых и газовых турбин для морского флота. Под руководством профессора Михаила Ивановича Лаппы была создана и внедрена аппаратура для контро-ля теплового и вибрационного состояния главных судовых турбин. Аппара-тура была внедрена на танкерах типа «София» и «Крым», что позволило по-высить надёжность их энергетических установок.

В 1981–1985 гг. кафедрой «Судовые энергетические установки» заведовал профессор Владимир Владимирович Лаханин –– известный специалист в области судовых паросиловых установок. Его фундаментальный учебник «Судовые паровые котлы» выдержал ряд изданий. С 1985 до 1989 г. кафедру возглавлял профессор Василий Анисимович Загоруйко, научные интересы которого были связаны с холодильными установками. С 1989 по 1996 г. кафедрой руководил доцент Сергей Яковлевич Соломатин, создавший лабораторию технической диагностики для испытаний турбомашин в период эксплуатации и после ремонта. Кафедра термодинамики и общей теплотехники была организована в 1958 г. на базе кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» в связи с разви-тием на ней исследований термодинамических свойств технически важных газов и жидкостей. Кафедру до 1968 г. возглавлял профессор Я.З. Казавчин-ский, затем ею заведовали его ученики профессора Владимир Александрович Загорученко (до 1989 г.) и Василий Анисимович Загоруйко (до 1996 г.).

С 1966 по 1987 г. при кафедре «Термодинамики и общей теплотехники» функционировала проблемная лаборатория по судовой холодильной технике и прикладной термодинамике. Сотрудники кафедры и лаборатории вы-полнили фундаментальные исследования термодинамических свойств многих веществ и издали совместно с московскими учёными ряд монографий по этой тематике. В 1987 г. профессор кафедры Александр Анатольевич Вассерман и заведующий лабораторией Валентин Александрович Цымарный вместе с ведущими теплофизиками были удостоены премии Совета Министров СССР за обеспечение науки и техники данными о свойствах веществ. В том же году лаборатория была переведена в состав ЮжНИИМФ для повышения его научного уровня.

В 1996 г. кафедры «Двигатели внутреннего сгорания», «Судовые энергетические установки» и «Термодинамика и общая теплотехника» были объединены в одну кафедру судовых энергетических установок и технической эксплуатации. Это обеспечило более эффективную подготовку специалистов по эксплуатации судовых энергетических установок, число которых в ОНМУ (Одесский национальный морской университет) возрастает.

Лабораторная база кафедры состоит из машинного зала с многочисленными действующими судовыми механизмами (паровые котлы, дизели, паровые турбины и другие вспомогательные механизмы), лабораторий теплотехнических измерений, автоматизации судовых энергетических установок, технической диагностики, термодинамики и холодильной техники, мониторинга технического состояния судовых дизелей внутреннего сгорания.

Д.т.н. профессор В.Г. Ивановский совместно с Романом Анатольевичем Варбанцем разработали портативную установку для всестороннего исследования рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания. С помощью этой установки Р.А. Варбанец в течение ряда лет проводил испытания многих судовых дизелей в условиях эксплуатации. Накопленные им материалы легли в основу докторской диссертации, защищенной в 2010 г.

В 2012 г. заведующим кафедрой стал профессор Р.А. Варбанец, который активно исследует рабочие процессы судовых и железнодорожных двигателей. Он поддерживает тесные контакты со многими высшими учебными заведениями и научно-исследовательские институты, в том числе зарубежными, популяризируя научные достижения кафедры.

Кафедра входит в состав Учебно-научного института морского флота и готовит бакалавров и магистров по специальности 271 «Морской и речной транспорт».

Заведующий кафедрой «Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация»

Варбанець 
Роман Анатольевич
 

профессор, доктор технических наук
научный руководитель лаборатории "Мониторинг СДВС" Одесского национального морского университета (ОНМУ),
консультант по математике IMES GmbH

 

Режим работы кафедры «Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация»

понедельник – пятница: 8.30 – 17.30

технический перерыв: 12.00 – 13.00

Контакты кафедры «Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация»

Адрес: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, ОНМУ, машинное отделение

Телефон: + 38 (048) 728-31-19

В Учебно-научном институте морского флота проводится подготовка будущих офицеров флота, которые по окончанию получают необходимые компетенции судомехаников, судоводителей и электромехаников. Подготовка бакалавров и магистров проводится по специальностям 271 «Речной и морской транспорт» и 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика». В рамках данных специальностей предусмотрено обучение по образовательным программам «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Судовождение» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.

Выпускники могут работать на должностях командного состава на всех видах морских и речных судов. Знания и навыки, полученные во время обучения, помогут им управлять любыми современными судовыми системами и комплексами по всему миру. Перед выпускниками открываются широкие возможности в трудоустройстве и дальнейшем профессиональном росте в отечественных и зарубежных судоходных компаниях. Подготовка специалистов осуществляется с применением современных форм и методов обучения.

Во время обучения студенты проходят учебную и производственную плавательные практики на судах торгового и пассажирского флота, получают возможность получить рабочие дипломы вахтенных офицеров.

Институт имеет развитую практическую и материально-техническую базу, где осуществляется закрепление полученных во время обучения знаний и умений, и практических навыков.

Директор УНИМФ

Шумило
Александр Николаевич
 

кандидат технических наук,
доцент

Заместитель директора УНИМФ

Логинов
Олег Владимирович
 

кандидат технических наук,
доцент

Ответственный за организацию учебного процесса

Россомаха
Олег Анатольевич
 

Положение об институте

Режим работы дирекции ННИМФ

понедельник – пятница: 8.30 – 17.30

технический перерыв: 12.00 – 13.00

Контакты дирекции ННИМФ

Адрес: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, ауд. 134 стар. корп., ОНМУ.

Телефон: + 38 (048) 728-31-27

Go to top