Юридичний факультет в Одеському національному морському університеті було створено у 1997 році.

Специфіка Одеського національного морського університету щодо підготовки фахівців з права полягає в тому, що студенти юридичного факультету оволодівають як фундаментальними юридичними, так і глибокими знаннями у сфері морського права та правового регулювання митної діяльності.

Функціонує денна та заочна форми навчання.

Навчальним планом передбачено вивчення як фундаментальних дисциплін (адміністративне, фінансове, цивільне, сімейне, трудове, господарське та міжнародне право, кримінальне право та кримінальний процес), так і спеціальних дисциплін (міжнародні морські конвенції, претензійно-позовна робота на транспорті, морське право країн ЄС, правове регулювання морського страхування, правове регулювання роботи підприємств морського транспорту, практична діяльність юристів на транспортному підприємстві).

За роки роботи факультет налагодив тісні стосунки з багатьма провідними навчальними закладами Європи, а саме університетами Франції, Італії, Греції, Румунії, Болгарії, Німеччини. Результатом такої співпраці стали десятки спільних навчальних посібників та організовано обмін студентами.

Під час навчання студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики в судових і правоохоронних органах України, органах фіскальної служби, юридичних відділах підприємств та організацій морської галузі.

При факультеті працює юридична клініка, в якій студенти під керівництвом викладачів проводять консультації населення з правових питань.

Випускники юридичного факультету за спеціальністю «Право» можуть працювати юрисконсультами підприємств морської галузі, установ та організацій, юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів, займати інші посади, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Декан юридичного факультету

Самойловська 
Валентина Петрівна
 

кандидат економічних наук,
доцент

 

Положення про факультет

Режим роботи деканату юридичного факультету

Понеділок - п'ятниця: 8.15 - 17.00

технічна перерва: 12.15 - 13.00

Контакти деканату юридичного факультету

65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. 211 лаб. корп., ОНМУ.

тел .: + 38 (048) 728-31-29

Наверх