Підготовка бакалаврів

Під час навчання за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» у студентів формуються професійні компетенції інженерів-будівельників та інженерів-гідротехніків, які здійснюють проектування, будівництво і технічну експлуатацію промислових, цивільних, житлових, гідротехнічних будівель та споруд, морських водних шляхів і портів. 

В процесі навчання студенти оволодівають знаннями і навичками проектно-вишукувальної, будівельної, організаційно-управлінської та наукової діяльності.

Випускники факультету отримують затребувану кваліфікацію: у бакалаврів - «Інженер-гідротехнік» (з правом виробництва загальнобудівельних робіт), у магістрів - «Магістр за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», що відкриває перед ними широкі перспективи у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні.

Підготовка фахівців-гідротехніків здійснюється із застосуванням сучасних форм і методів навчання.

Під час навчання на факультеті студенти проходять навчальні ознайомчу, геодезичну, геологічну, гідрологічну практики. Факультет має широкий спектр обладнання та приладів для проведення практик на ділянках узбережжя Чорного моря і в його акваторії. Процес підготовки наших фахівців включає і виробничі практики, під час яких студенти отримують навички і досвід роботи в будівельних фірмах, морських і річкових портах, в управліннях водних шляхів, підрозділах аварійно-рятувальних робіт, в проектних і науково-дослідних організаціях.

Наші студенти освоюють програмні комплекси, які використовуються для проектування та інженерних розрахунків в будівництві - «Autodesk», «Revet», «Ліра», «Мономах», «SCAD», «Concord», «Plaxis» та ін.

Відео-презентація спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Основні дисципліни, які вивчають студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (підготовка бакалаврів):

 • Опір матеріалів
 • Будівельне матеріалознавство
 • Гідравліка та технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна геологія  і гідрогеологія
 • Механіка грунтів, основи і фундаменти
 • Будівельна механіка
 • Архітектура будівель і споруд
 • Технологія та організація будівництва
 • Виробнича база будівництва
 • Будівельні конструкції
 • Проектування в системі Autodesk
 • Морські та річкові порти
 • Позапортові і шельфові споруди
 • Гідротехнічні споруди
 • Інженерні вишукування
 • Морські канали
 • Надійність і технічна експлуатація гідротехнічних споруд
 • Сейсмостійкість споруд.

Випускники з цієї спеціальності працюють:

У морських і річкових портах (Одеса, Южний, Чорноморськ, Рені, Ізмаїл, Миколаїв, Херсон, Маріуполь та ін.); на суднобудівних і судноремонтних підприємствах; перевантажувальних комплексах і терміналах; в управліннях водними шляхами; в будівельних компаніях ( «Прогрес-буд», «Чорноморгідробуд», «Стикон», «Будова» та ін.); в проектних і науково-дослідних організаціях ( «ЧорноморНДІпроект», «Проектгідробуд»), в навчальних закладах та ін.

Наші випускники можуть займати посади:

 • Інженер-гідротехнік
 • Інженер-будівельник
 • Проектувальник
 • Розробник вузлів
 • Інженер з нагляду за будівництвом
 • Інженер з організації та нормування праці
 • Інженер з якості
 • Інженера-лаборант
 • Конструктор з розрахунку цивільних і промислових будівель і споруд
 • Головний інженер проекту
 • Науковець і викладач в навчальних закладах

Термін підготовки бакалаврів: денна форма навчання – 4 роки; заочна – 5 років.

 

Підготовка магістрів

Навчання за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація - «Проектування, будівництво та забезпечення життєвого циклу будівель і споруд») дозволить нашим фахівцям надійно забезпечити життєвий цикл будівельних об'єктів - період, протягом якого здійснюються інженерні вишукування, проектування, будівництво (в тому числі консервація), експлуатація (в тому числі поточні ремонти), реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівлі або споруди.

Стадії життєвого циклу будівель і споруд можна характеризувати як: передпроектна - проектна - будівництва - експлуатації - закриття.

 • Передпроектна (початкова) стадія включає: аналіз ринку нерухомості, вибір об'єкта нерухомості, формування стратегії проекту, інвестиційний аналіз, оформлення вихідної дозвільної документації, залучення кредитних інвестиційних коштів
 • Стадія проектування включає: розробку фінансової схеми, організацію фінансування, вибір архітектурно-інженерної групи, керівництво проектуванням
 • Стадія будівництва полягає у виборі підрядника, координації ведення будівельних робіт і контролі якості будівництва, кошторисів витрат і витрат
 • Стадія експлуатації об'єкта нерухомості припускає: експлуатацію, об'єктів, їх обслуговування та ремонт

Особлива увага приділяється відносно новому виду діяльності, без якого неможливо уявити собі сучасний інвестиційно-будівельний проект - девелопмент нерухомості, з елементами якого ви познайомитеся в ході навчання. Під девелопментом (від англ. Development - розвиток) сьогодні розуміється будь-яка господарська діяльність, пов'язана з перетворенням існуючого об'єкта нерухомості і супутнім збільшенням його вартості.

Основні дисципліни, які вивчають студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (підготовка магістрів):

 • Математичне моделювання в будівництві
 • Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище
 • Інформаційні технології проектування енергоефективних будівель і споруд
 • Ріелторська справа і забезпечення життєвого циклу будівель і споруд
 • Правове забезпечення будівельного бізнесу
 • Основи проектування будівель і споруд
 • Динаміка будівельних споруд
 • Конструкції інженерних споруд
 • Кошторисна справа у будівництві
 • Інженерна геодезія в будівництві
 • Організація, планування та управління будівництвом
 • Наукові дослідження та експеримент

Наші фахівці відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки можуть виконувати такі види професійної діяльності:

 • Проектно-конструкторську
 • Проектно-кошторисну
 • Організаційно-управлінську
 • Виробничо-технологічну
 • Експериментально-дослідну

Для проведення навчального процесу і науково-дослідної роботи зі студентами факультет має навчальні лабораторії і комп'ютерні класи. Вони оснащені сучасним обладнанням і приладами, пакетами нових розрахункових програмних комплексів ( «Autodesk», «Revet», «Ліра», «Мономах», «SCAD», «Concord», «Plaxis» і ін.).

Наші випускники можуть займати посади:

 • Геодезист
 • Інженер-будівельник
 • Інженер по ТБ
 • Інженер з якості
 • Інженер з оптимізації
 • Інженер з нагляду за будівництвом
 • Конструктор по розрахунку цивільних і промислових будівель і споруд
 • Інженер-лаборант
 • Інженер з організації та нормування праці
 • Девелопер
 • Інженер з проектно-кошторисній роботі
 • Головний інженер проекту
 • Директор будівельних і проектних організацій
 • Науковець і викладач в навчальних закладах

Передові методи навчання, практична підготовка, високий професіоналізм викладачів зроблять вашу освіту на нашому факультеті ефективним, цікавим, сучасним і дозволить вам отримати затребувану кваліфікацію - «Магістр за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», що відкриє перед вами хороші перспективи в працевлаштуванні і подальшому професійному зростанні.

Випускники про спеціальність

Термін підготовки магістрів: денна та заочна форми навчання - 1 рік 4 місяці

Наверх