Спеціалізація: Право

Спеціальність: 081 Право

Галузь знань: 08 Право

Освітня програма: Міжнародне приватне право

Освітня програма: Право внутрішнього судноплавства

Форми навчання: очна та заочна

  Термін навчання:
 • 1 рік 4 місяці на очній і заочній формі;

ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Професія юриста дуже популярна і буде затребувана завжди, поки існують державні системи, побудовані на законодавчо-правові основи. Людина, що володіє тонкощами правової організації і прекрасним знанням законів, необхідна у всіх сферах суспільного життя, економіки і політики. Професія «юрист» має на увазі величезний спектр діяльності. Під поняттям «юрист» знаходиться цілий ряд професій: адвокат, суддя, прокурор, нотаріус, юрисконсульт, слідчий. Всі вони об'єднують в собі знання законів і правових норм. Адже саме наявність різних правил, установок і нормативних актів відрізняє сучасне суспільство від первісних дикунів, у яких всі питання вирішувалися силовим шляхом. Без юридичної науки і права наше суспільство занурилося б в світ хаосу і руйнувань.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ:

 • Юридична деонтологія;
 • Теорія держави і права;
 • Історія держави і права України;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Судові і правоохоронні органи України;
 • Конституційне право України;
 • Конституційне право зарубіжних країн;
 • Адміністративне право;
 • Фінансове право;
 • Цивільне право;
 • Цивільний процес;
 • Міжнародне право;
 • Господарське право;
 • Господарський процес;
 • Кримінальне право;
 • Кримінальний процес;
 • Криміналістика;
 • Міжнародні морські конвенції;
 • Претензійно-позовна робота на транспорті;
 • Міжнародне морське право;
 • Міжнародне морське право;
 • Правове регулювання морського страхування;
 • Митне право.

Основні дисципліни, що вивчають магістри спеціальності «Право»

  ВИПУСКНИКИ ОНМУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО» МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:
 • юрисконсультами підприємств морської галузі, установ та організацій;
 • юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності;
 • у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів;
 • займати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях;
 • займати інші посади, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Під час навчання в ОНМУ за спеціальністю «Право» формуються професійні компетенції юристів нового покоління, здатних на високому професійному рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах юридичної теорії та практики, особливо в галузі морського транспорту.

БАЖАЄШ СТАТИ ЮРИСТОМ – СТАНЬ НИМ!

Навчально-науковий морський гуманітарний інститут за спеціальністю «Право» готує:

Бакалаврів
Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки 4 місяца.

Магістрів
Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік 4 місяці; заочна - 1 рік 4 місяці.

Наверх