Інформація щодо рейтингових списків вступників на заочну форму навчання

на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність Рейтинговий список (денна форма) Рейтинговий список (заочна форма)
192 "Будівництво та цивільна інженерія" ! !
194 "Гідротехнічне будівництво" ! !
133 "Галузеве машинобудування" ! !
051 "Економіка" ! !
073 "Менеджмент" (Морська логістика) ! !
122 "Комп'ютерні науки" ! !
135 "Суднобудування" ! !
275 "Транспортні технології" ! !
271 "Річковий та морський транспорт" ! !
081 "Право" ! !
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ! !
242 "Туризм" ! !
076 "Менеджмент" (Управління проектами) ! !
Наверх