Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітній рівень: бакалавр

Освітня програма: Бізнес на транспорті

Форми навчання: очна та заочна

  Термін навчання:
 • 4 роки на очній і заочній формі

Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сьогодні дуже актуальна та перспективна.

Підприємницька діяльність багатогранна, охоплює організаційні, економічні, управлінські, правові, податкові та багато інших питань.

Ми готуємо фахівців-підприємців, які можуть працювати в будь-якій сфері бізнесу, та надаємо ексклюзивні знання щодо особливостей роботи в морській галузі.

Ціль навчання: підготувати бакалаврів високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з підприємництва на транспорті та вміють їх застосовувати з метою ефективного ведення бізнесу, створення власного бізнесу в транспортній галузі та організації підприємств транспорту..

Відео-презентація спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Основні дисципліни:
 • Банківська справа
 • Біржова справа
 • Підприємництво (комерційне, соціальне, інноваційне, фінансове)
 • Консалтинг
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Основи транспортного бізнесу
 • Інфраструктура портового бізнесу
 • Бізнес середовище морського транспорту
 • Морська торгівля
 • Торги та контракти
 • Економіка підприємств транспорту
 • Бізнес процеси в ланцюгах постачань
 • Митна справа
 • Бізнес-аналітика

Випускники можуть працювати на посадах: керівника структурних підрозділів підприємств, установ та організацій; керівника фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств; директора малого транспортного підприємства; керівника виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі; фахівця-керівника виробничих підрозділів у складському (логістичному) господарстві; керівника виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; менеджера з питань комерційної діяльності та управління; консультанта з ефективності підприємництва; консультанта з економічних питань, економіста з планування, аналітика із дослідження транспортного ринку; фахівця із методів розширення ринків збуту; аналітика з інвестицій; фахівця з біржової торгівлі; брокера; дилера; фрахтового брокера, експедитора, крюїнг-менеджера.

Ця спеціальність для тих, хто бажає розвиватися і впевнено підніматися кар'єрними сходами.

Корисна інформація

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Наверх