1. Фінанси Мета вивчення дисципліни«Фінанси» – засвоєння теоретичних і прикладних знань щодо сутності та функціонування фінансових відносин. Формування у…

 2. Міжнародні економічні відносини Мета вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» – формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем розвитку та…

 3. Страхування Мета вивчення дисципліни «Страхування» – надання студентам системних знань щодо наукових основ економіки і організації страхової діяльності,…

 4. Інвестування Метою вивчення дисципліни є інвестиційні процеси суб'єктів господарювання, пов'язані з мобілізацією, розподілом і використанням інвестиційного…

 5. Фінансовий менеджмент Метою вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є формування системи теоретичних знань, умінь і практичних навичок в галузі управління фінансами…

 6. Податкова система Метою дисципліни «Податкова система» є засвоєння майбутніми економістами та менеджерами основ оподаткування діяльності підприємств різних форм…

 7. Бухгалтерський облік Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є засвоєння основ бухгалтерського обліку підприємств різних форм власності та видів діяльності;…

 8. Аудит Мета вивчення дисципліни «Аудит»: формування у майбутніх економістів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок…

 9. Контролінг Мета вивчення дисципліни «Контролінг»: формування у майбутніх менеджерів системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на…

 10. Основи фінансів та бухгалтерського обліку Мета вивчення дисципліни «Основи фінансів та бухгалтерського обліку»: формування теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері грошових…

 11. Економічний аналіз Метою викладання навчальної дисципліни «Економічний аналіз» є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом освоєння теоретичних основ…

 12. Фінанси підприємств Головною метою викладання курсу є формування теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері організації фінансів підприємств, які виникають…

 13. Економічна діагностика Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна діагностика» є надання знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної…

 14. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств морського транспорту Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методології та проведення економічного аналізу діяльності…

 15. Фінанси, гроші та кредит Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»  є формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації…

 16. Гроші і кредит Метою викладання навчальної дисципліни «Гроші і кредит»  є формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації грошових та…

 17. Статистика Метою викладання навчальної дисципліни «Статистика» є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками статистичної оцінки…

Наверх