Викладацький склад кафедри економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів. 

Широко використовуються активні форми і методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в отриманні професійних знань і умінь, а також розвитку навичок наукового мислення.

На сьогодні діяльність кафедри спрямована на реалізацію наступних пріоритетних завдань:

- реалізація комплексу дослідницьких проектів у межах загальноуніверситетських науково-дослідних програм;

- впровадження сучасних методик і технологій навчального процесу;

- сприяння науково-дослідній роботі студентів.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені навчально-методичною літературою, яка знаходиться в університетській бібліотеці. Для поліпшення навчально-методичного забезпечення дисциплін викладачами кафедри за останні роки були підготовлені такі підручники та навчально-методичні посібники:

1.Власенко О.С. Економіка і фінанси підприємства: навчальний посібник / О.С. Власенко. – Одеса: Астропринт, 2009. – 200 с.

2.Власенко О.С. Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник / О.С. Власенко. – Одеса: Астропринт, 2014. – 296 с.

3.Воркунова О.В. Основи економіки будівництва: навчальний посібник / О.В. Воркунова, Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 150 с.

4.Гребенник Н.Г. Економіка малого бізнесу: навчальний посібник  / Н.Г. Гребенник, О.Г. Пустовіт. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 123 с.

5.Гребенник Н.Г. Основи підприємництва: навчальний посібник / Н.Г. Гребенник, В.І. Чекаловець. – Одеса: ОНМУ. 2007. – 215 с.

6.Гребенник Н.Г. Підприємницька діяльність на морському транспорті: навчальний посібник / В.І. Чекаловець, Н.Г. Гребенник. - Одеса: Фенікс, 2011. - 368 с. 

7.Гребенник Н.Г. Потенціал та розвиток підприємства: навчальний посібник / Н.Г. Гребенник. - Одеса: ОНМУ, 2011. - 168 с. 

8.Дубовик Н.В. Економіка і фінанси підприємства: навчальний посібник / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 268 с.

9.Дубовик Н.В. Экономическое обоснование хозяйственных решений. Привлечение инвестиционных ресурсов / Н.В. Дубовик. – Одесса: ОНМУ, 2010. – 64 с.

10.Жихарева В.В. Экономика морского транспорта: учебное пособие / Жихарева В.В., Кибик О.Н., Муссо Э., Карпането Л. – Одесса: Астропринт, 2004. – 264 с. 

11.Жихарева В.В. Экономика предприятия: учебное пособие / В.В. Жихарева, А.М. Котлубай, О.Н. Кибик. – Одесса: ОНМУ, 2003. – 78 с.

12.Жихарева В.В. Экономические основы деятельности судоходных компаний: учебное издание / В.В. Жихарева. – Одесса: «Латстар», 2003. – 217 с.

13.Жихарєва В.В. Економіка судноплавних компаній: навчальний посібник / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2005. – 275 с.

14.Жихарєва В.В. Зовнішньоторговельні й транспортні операції // навчальний посібник. – Одеса: ОНМУ, 2009. – 57 с. 

15.Жихарєва В.В. Міжнародні фрахтові ринки: навчальний посібник / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2009. – 56 с. 

16.Жихарєва В.В. Організаційні форми об’єднань підприємств: навчальний посібник / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 64 с. 

17.Матвієнко М.В. Основи економіки морського транспорту: навчальний посібник / М.В. Матвієнко, Ю.О. Наврозова, В.В. Щербина. – Одеса: ОНМУ, 2010. – 560 с.

18.Наврозова Ю.А. Основи економіки морського транспорту: навчальний посібник / Наврозова Ю.А., Лісова І.Д., Версанова Г.А. – Одеса: ОНМУ, 2010. – 190 с.

19.Наврозова Ю.О. Державне регулювання економіки: навчальний посібник / Ю.О. Наврозова. – Одеса: ОНМУ, 2009. – 136 с.

20.Наврозова Ю.О. Управління витратами: навчальний посібник / Ю.О. Наврозова. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 84 с. 

21.Тростянецкая Э.В. Транспортный менеджмент: учебное пособие / Э.В. Тростянецкая, П.А. Макушев, И.М. Москвиченко. - Одесса: Астропринт, 2004. – 184 с.

22.Тростянецька Е.В. Конфліктологія: навчальний посібник / Е.В. Тростянецька. – Одеса: ОНМУ, 2009. – 77 с.

23.Тростянецька Е.В. Культура ділових відносин: навчальний посібник / Е.В. Тростянецька. – Одеса: ОНМУ, 2009. – 81 с.

24.Экономика морского транспорта: учебник / [Жихарева В.В., Котлубай А.М., Кибик О.Н. и др.]; под ред. В.В. Жихаревой. – Харьков: «БУРУН КНИГА», 2012. – 480 с. 

25.Ярова Н.В. Економіка та організація діяльності підприємств морського транспорту: навчальний посібник / Н.В. Ярова. – Одесса: ОНМУ, 2009. – 108 с. 

26.Ярова Н.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навчальний посібник / Н.В. Ярова. – Одесса: ОНМУ, 2009. – 95 с. 

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки («Клуб молодих підприємців» та «Економіст»). На засіданнях гуртків проводяться зустрічі з працівниками підприємств морського транспорту, на яких студенти можуть «з перших рук» дізнатися про реалії роботи підприємств та визначитися зі своїми інтересами після закінчення університету. Також проводяться зустрічі з фахівцями в окремих галузях знань, бізнесменами.

Щорічно кафедрою проводиться І етап Олімпіади з економіки підприємства. Переможці І етапу беруть участь ІІ турі, який проводиться в одному з ВУЗів України. Студенти представляють університет в Києві, Донецьку, Луцьку, Полтаві та інших містах України.

Викладачі кафедри щорічно організовують проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспорту: технологія, управління, економіка, логістика, право».

Студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з економіки підприємства, регулярно отримують дипломи І та ІІ ступеня.

Наверх