• Наші випускники про нас
  Наші випускники про нас
 • НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ
  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ
 • ФАКУЛЬТЕТ СУДНОБУДУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМОТЕХНІКИ
  ФАКУЛЬТЕТ СУДНОБУДУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМОТЕХНІКИ
 • НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО БІЗНЕСУ
  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО БІЗНЕСУ
 • ФАКУЛЬТЕТ ПОРТОВОГО ІНЖИНІРИНГА
  ФАКУЛЬТЕТ ПОРТОВОГО ІНЖИНІРИНГА
 • НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МОРСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МОРСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Інститути та факультети

Menu

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Освітні рівні: бакалавр, магістр

Освітня програма: Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики

Освітня програма на магістерському рівні: «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики»

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • для бакалаврів – 4 роки на очній і заочній формі;
 • для магістрів – 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання;
  Основні дисципліни рівня "бакалавр":
 • Автоматизовані гребні електричні установки
 • Силова електроніка та перетворювальна техніка
 • Суднове високовольтне електрообладнання
 • Суднові автоматизовані електроприводи
  Основні дисципліни рівня "магістр":
 • Суднові мікропроцесорні системи
 • Експлуатація суднових електромеханічних установок і систем несення безпечної вахти
 • Автоматизовані електроприводи спеціалізованих суднових установок
 • Комплексна автоматизація суднових технічних засобів
 • Комбіновані електроенергетичні комплекси

Професії: старший електромеханік, другий електромеханік, електромеханік.

Крюїнгові та судноходні компанії, де працюють випускники: MSC Crewing Services, Marlow Navigation Ukraine, V.Ships, Anglo-Eastern Ukraine, Columbia Shipmanagement Ukraine Limited, CMA CGM group, Eastern Pacific Shipping, Альфа Навігейшн та ін.

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх