• Наші випускники про нас
  Наші випускники про нас
 • НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ
  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ФЛОТУ
 • ФАКУЛЬТЕТ СУДНОБУДУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМОТЕХНІКИ
  ФАКУЛЬТЕТ СУДНОБУДУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМОТЕХНІКИ
 • НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО БІЗНЕСУ
  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО БІЗНЕСУ
 • ФАКУЛЬТЕТ ПОРТОВОГО ІНЖИНІРИНГА
  ФАКУЛЬТЕТ ПОРТОВОГО ІНЖИНІРИНГА
 • НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МОРСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МОРСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Інститути та факультети

Menu

Спеціалізація: Практична психологія морегосподарської галуз

Спеціальність: 053 Психологія

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітній рівень: бакалавр

Освітня програма:
Практична психологія морегосподарської галузі

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формі

У процесі навчання за спеціальністю «Психологія» формуються професійні компетенції практичного психолога, фахівця, який знає нові розробки в області психології, що володіє сучасними психокорекційними методиками, здатного на високому професійному рівні розуміти і вирішувати внутрішньоособистісні, сімейні проблеми людини, неможливість налагодити ефективні взаємини в колективі. Володіє знаннями і специфікою роботи практичного психолога в області морського бізнесу: роботи в порту, вимогами до психологічної стійкості співробітників морського і річкового транспорту.

Всі навчальні програми, за якими готують студентів, відповідають сучасним українським і міжнародним стандартам вищої освіти. Навчання орієнтоване на поглиблене освоєння академічних знань і розвиток умінь творчо застосовувати їх на практиці.

Практичні заняття, підготовка і написання курсових робіт відбувається на базі моделювання конкретних проблем і ситуацій, які зустрічаються в роботі практичного психолога в областях морського і річкового транспорту, сфери освіти, психологічного супроводу в медичних установах.

Основні дисципліни, що вивчають студенти спеціальності «Психологія»

Посилити професіоналізм в області морського бізнесу дозволять спеціальні професійно-орієнтовані дисципліни (дисципліни спеціалізації):

 • Кадрова та профорієнтаційна робота на морському транспорті
 • Психологія праці та інженерна психологія
 • Комунікативна психологія та конфліктологія
 • Кризова психологія та консультування
 • Психологія бізнесу, PR та реклами
 • Реабілітаційна психологія
 • Чинник успішного працевлаштування

Випускники за спеціальністю «Психологія» можуть працювати:

практичними психологами на підприємствах морської галузі, в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, медичних установах, закладах та організаціях приватного і державного фінансування, психологами-консультантами в правоохоронних органах, займати інші посади, що передбачають надання психологічних консультацій і допомоги населенню.

Вступ на бакалаврат «Психологія» на базі дипломів «Бакалавр» та «Магістр» за всіма спеціальностіми:

Програма вступного іспиту з Психології

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх